istock_74979155_xlarge_bl
Det är inte enkelt att ge sig själv goda råd. Många gånger styr känslan snarare än tänkandet våra beslut. Men om du befinner dig i ett läge där du funderar över vad du vill göra med ditt liv, avsätt tid och undersök vad det är som du längtar efter. Inger Ehn-Knobblock, en av STs karriärcoacher, har frågeställningarna som du behöver söka svar på för att komma vidare i din karriär.

Här är några förslag på frågor för dig som vill komma igång med ditt nästa karriärsteg.

 • Gå igenom frågorna, fundera och skriv ner svaren.
 • Gör därefter en handlingsplan där det också framgår när i tid du ska ha uppnått dina mål.
 • Se även till att formulera konkreta insatser för vad du ska göra och hur du gör det.

Vilka är dina långsiktiga mål i arbetslivet?

När du är säker på var du vill komma i ditt yrkesliv behöver fundera över vad som krävs för att nå dina mål.

Se över vilka kunskaper du måste skaffa eller vidareutveckla för att komma dit du vill. Hur kan du skaffa dig den kompetens och de resurser som du behöver för att nå målet?

Hur ser ditt nätverk ut?

Inventera din bekantskapskrets! Vilka kontakter har dina vänner? Kanske en lärare eller en gammal chef vara en dörröppnare för din karriär? Eftersom många jobb aldrig utannonseras bör du använda ditt eget nätverk (glöm inte bort ditt digitala nätverk) för att hitta oväntade nya jobbmöjligheter.

Vilka arbetsgivare kan vara intressanta?

Börja också kartlägga vilka arbetsgivare som finns runt omkring dig. Kontakta personer som arbetar där du skulle vilja jobba. Intervjua dem och undersök om det är en arbetsplats som du skulle kunna trivas och utvecklas på.

”Glassiga” hemsidor berättar sällan hur det verkligen är att jobba på ett visst ställe. Med det menar jag att det gäller att du behöver ta dig förbi värderingsord och ”glättiga” självpresentationer.

Om det till exempel är viktigt för dig att arbetsgivaren uppmuntrar konstruktiv kritik och nya förslag från de anställda. Be då den du intervjuar exemplifiera på vilket sätt nya förslag tas emot.

Skicka in en intresseanmälan!

När du hittat en arbetsplats som känns rätt för dig kan du skicka in en intresseanmälan.

Presentera vad just du skulle kunna bidra med för att utveckla verksamheten. Se till att följa upp din intresseanmälan efter en kortare tid.

Undersök om arbetsgivaren saknar något i ditt cv eller önskar att du utvecklar något i ditt personliga brev. Ha hela tiden ditt mål för ögonen, var tålmodig och ompröva lite då och då vad du helst vill jobba med.

Ta kontakt med våra karriärcoacher

Som medlem kan du ta hjälp av våra erfarna karriärcoacher. Coachsamtalen tar ca 45 minuter och sker över telefon. Boka ett samtal redan idag >>

istock_91157549_xxxlarge_blogg

Inom det statliga avtalsområdet gäller överlag individuell lönesättning. Nyanställda ska alltså inte erbjudas samma ingångslön. Faktorer som påverkar vilken lön du kan få är marknadsvärdet på din kompetens, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, din utbildning och erfarenhet, men också hur bra du är på att förhandla. Här är några saker du bör tänka på för att få en så bra ingångslön som möjligt.

Ange inte löneanspråk i din jobbansökan

Många arbetsgivare vill att du anger löneanspråk redan i din ansökan, men det avråder vi ifrån. Det är svårt att utifrån en annons göra sig en bild av hur pass kvalificerat ett arbete är, och det kan vara svårt att justera ett anspråk du redan lämnat till din arbetsgivare.

Det finns också en risk att du blir bortgallrad redan i ett tidigt skede, om ditt löneanspråk skulle ligga väldigt långt ifrån arbetsgivarens bild. Hur vet du då var du ska lägga ditt löneanspråk?

Läs på lönestatistik

Kolla hur lönestatistiken för ditt yrke och din arbetsgivare ser ut. Står det med en facklig kontaktperson i annonsen? Ring hen och fråga hur löneläget ser ut och vad andra nyanställda gått in på för löner. Om det inte står med någon facklig kontaktperson är det svårare.

Om du vet vilket fackförbund arbetsgivaren har kollektivavtal med, kan du ta kontakt med förbundet och fråga om lönestatistik. De flesta fackförbund ger lönerådgivning även till den som ännu inte är medlem.

Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal, får du vara kreativ! Googla lönestatistik, hör med vänner och bekanta som jobbar med liknande saker. Och kom ihåg att lönestatistiken inte säger vad du ska begära, utan är en bild av hur löneläget ser ut idag.

Vilken lön skulle du vara nöjd med?

När du läst på och vet vilka ramar som finns kan du börja fundera över följande frågor:

 • Vilken lön skulle du vara nöjd med?
 • Vad är den lägsta lön du kan tänka dig att acceptera?
 • Vilka argument ska du använda för att få lönen du vill ha?

Värdera dina meriter

Det är inte så lätt att veta hur man ska värdera sina meriter efter vad arbetsgivaren söker för jobbet. Ta gärna de som finns i annonsen med en nypa salt, de är ofta mer en önskelista än kravspecifikation.

Om du blivit kallad till intervju, är arbetsgivaren intresserad av dig och de meriter du har. Meriter kan vara många saker, tänk stort!

Gå inte in med för lågt löneanspråk

Som ny på arbetsmarknaden vill en ofta bara få ett jobb, och kan då tänka att ingångslönen inte spelar så stor roll, eller att om du är duktig så kommer du ändå upp i lön så småningom.

Tyvärr är det så att om du går in på en för låg lön, är det väldigt svårt att komma ikapp sina kollegor i de årliga lönerevisionerna. Gå därför inte in med ett för lågt löneanspråk.

Väg in andra förmåner än lön

Glöm inte att det finns andra anställningsvillkor du kan förhandla om än lön. Till exempel löneförmåner, semesterdagar, utbildningar eller något annat som är viktigt för dig.

Det är också bra att fundera över är också vad som ingår i den månadslön du erbjudits. Får du övertidsersättning eller inte? Ingår du i årets lönerevision? Friskvårdsbidrag, tjänstepension, chanser till kompetensutbildning kan också vara förmåner som ingår i en anställning som du bör väga in i ditt anspråk.

Vill du veta mer?

STs lönerådgivare ger dig tips och coachning inför förhandlingen och hjälper dig att hitta och tolka lönestatistik. Ring 0771-555 444 eller mejla stdirekt@st.org.

istock_58844802_xxxlarge_blogg
Stress och stresshantering är ett ständigt aktuellt tema. Pernilla Lovén på företaget NORMACT utbildar om stresshantering utifrån metoden ACT – Acceptance Commitment Training. Under våren föreläste Pernilla för ST medlemmar vid ett event på Moderna Museet, nu har vi ställt tre snabba frågor om stress och ACT som kan vara till hjälp i stresshanteringen.

Vad är stress?

Stress är en form av beredskap. Det är en uråldrig och naturlig reaktion för att kunna hantera utmaningar eller hot. Stress kan vara kort- eller långsiktig. Kortsiktig stress höjer temporärt förmågan för sinne och kropp att prestera optimalt. När utmaningen eller hotet är borta så återgår kroppen och sinnets förmåga till det normala. Denna stress har ofta en tydlig början och slut och är ofarlig.

Långsiktig stress uppstår vid en ständig aktivering av stressreaktionen. Det är frånvaro av tillräcklig återhämtning. Långvarig stress är farlig.

För att synliggöra din egen situation behöver du öka din kunskap och medvetenhet om vad stress är generellt och specifikt hur stress påverkar dig och ditt liv.

Hur kan jag arbeta förebyggande med stresshantering?

Utifrån forskning om stress så framgår det att följande fem saker är effektivt mot stress. Så det förebyggande arbetet handlar om att jag känner till dessa och att i den mån det är möjligt göra/tillämpa dem på mitt eget liv:

 1. Motion/fysisk aktivitet
 2. Återhämtning (inklusive sömn)
 3. Förändra eller ta bort saker som stressar mig
 4. Acceptans (förändra mitt förhållningssätt)
 5. Medveten närvaro

För dig som vill öka din kunskap om stress med utgångspunkt i ACT: www.papilly.com

Hur kan jag hjälpa en vän som jag tror lider av stress?

Det är vanligt att jag som vän ser signaler på långvarig stress som personen själv inte ser. Det kan vara svårt att nå fram då personer som lider av stress ofta kan bli arga, irriterade eller sluta sig när omgivningen berättar vad de ser.

Läs mer för dig som anhörig på http://www.stressmottagningen.nu.

Läs också:
”Stress i studentlivet”
”Appar och metoder som får dig att sluta prokrastinera” 

Martin Vysoký is one of the winners of STs scholarships for field studies abroad. In his journey to Buenos Aires he investigated issues related to social inequality. The objective was to explore how to approach these places through landscape architecture practice to accelerate overall goal of help to secure the most fundamental human basic needs.

me_meeting_with_locals_in_informal_area_bl

Parking your car in a garage, getting into your fully equipped apartment with a fast-speed elevator and discuss social inequality while sipping a hot cup of tea or coffee is a good way how to enrich your own manifestation about an issue.

But this isn’t enough to tackle these issues. It isn’t enough until the moment when you experience this reality fully with your heart and intellect.

That’s one of main reasons why I decided to voluntarily leave my comfort zone and for two months live in places where this global challenge is highly concentrated – in South America in Buenos Aires.

kollage1

Leaving the European state of mind

The first most challenging moments were to leave aside my European state of mind, and also try not to evaluate the new comprehensive reality which was unfolding in front of me according to our European living standards. It wouldn’t make sense within ”good purpose of help” and from sheer ignorance of comprehensive reality of the informal area i.e. slums, destroy that what reveals as invisible value.

I think that under the flag of western civilization, Christianity etc. was already done lot of mistakes by ignoring and not respecting different cultural standards. I’ve found out that informal area is not necessary just extraction of negativity but that there are also values about which people from far more developed areas might be even jealous about (like sense of community, possibility to upgrade their place without bureaucratic obstacles, natural way of making authority, etc.).

Government represents a direct link to positive change

While spending several days in the informal area, communicating with social workers, architects and teachers I’ve got good overview of good practice how to approach these challenging and stigmatized contexts.

In every informal area inside of the capital Buenos Aires nowadays is presented one operative unit which is composed from social workers who represent the government. They provide very crucial and direct links between local citizens and local authority.

Always when there is a need to make positive change in such context one of their tasks is to start with gathering all necessary information about a place, mainly from people where such changes are going to be proposed.

Revitalizing socio-economically challenged areas

For example if there is a street with the potential to be revitalized, one of the first steps is that social workers and architects are going to emphasize and capture the social perspective from every person who is living on that street.

When this is recognized, an idea to solve certain issues is formulated and after that, construction and betterment of physical space can begin. But not solely from users who inhabit the space but co-created together with them according to the decisions they have agreed upon.

In Europe we call it active public participation, and usually this action is not that coherent in our context, or sometimes it is missing totally. However, in informal areas or slums its presence is crucial.

If this process would be neglected all new ideas would be most likely vandalized or invaded with the new informal housing.

Bettering the issues of social inequality

I order to gain knowledge of such an approach, I started to study one specific area and unfold pre-existence conditions there. For example by asking local people questions to get to know what they think is the problem or current quality.

With these findings social workers have better possibilities to navigate more successfully their next actions for betterment of the environment for the local citizens and tackle the issue of social inequality.

Also read: https://ststudentbloggen.org/2016/04/05/transforming-social-inequality-in-buenos-aires/

fridaj3
Under vårterminen 2016 delade ST ut sitt internationella stipendium till två olika projekt. En av dessa fick Frida och Johanna, civilekonomstudenter vid Jönköping Internationella handelshögskola. Här berättar de om sin studie och vad de lärt sig på resan som gick till Sydafrika där de studerade landets kvoteringslag, Broad-Based Black Economic Empowerment.  

150 dagar att få ägna oss åt att studera och fördjupa oss på ett ämne inom management – ja det var upplägget för vår sista och åttonde termin som civilekonomstudenter vid Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Broad-Based Black Economic Empowerment

Att vi skulle skriva om just kvoteringslagen Broad-Based Black Economic Empowerment och dess påverkan på organisationskultur och attityder till jämställdhet i Sydafrika var till en början inte en självklarhet. Det var något som växte fram genom att vi noga övervägde rimligheten i genomförandet.

Vi diskuterade utmaningarna med att utföra en studie i Sydafrika, vi fick tips och råd ifrån skolans professorer och gjorde en kartläggning av tidigare genomförda studier på ämnet.

fridaj1

Jämställdhet och mångfald på arbetsplatser i Sydafrika

I vår fältstudie ingick företagen ABB, Husqvarna Group, Microsoft samt Ericsson. Genom intervjuer och samtal kunde vi skapa oss en uppfattning om vad det är som påverkar människors syn och attityder emot jämställdhet och mångfald på fyra stora, multi-nationella arbetsplatser i Sydafrika.

Utöver vår kontakt och intervjuer med företagen ägnade vi också mycket tid åt att observera sociala beteenden. Genom spontana och givande möten med den sydafrikanska befolkningen lyckades vi få en ökad förståelse för hur kvoteringslagen Broad-Based Black Economic Empowerment gjort ett avtryck på den sydafrikanska arbetsmarknaden.

Diskriminering och förtryck baserat på hudfärg

Vi träffade taxichauffören Bruce som trots en mångårig utbildning och bakgrund som civilingenjör inte lyckades få ett kvalificerat jobb som motsvarade sin utbildningsnivå på grund utav sin hudfärg.

Vi spenderade även tid med servitrisen Viola. I vårt samtal berättade hon att hon inte skulle varit välkommen på restaurangen hon jobbade på bara för några år sedan. Det skulle heller inte varit möjligt för henne att vara anställd, allt på grund utav sin hudfärg.

Mångfald och interaktion kan minska negativa fördomar

Vårt mål med vår fältstudie var inte att bidra med vår syn på om lagen bör existera eller inte, inte heller huruvida den ger positiva eller negativa resultat för den sydafrikanska arbetsmarknaden. Vårt fokus låg på att gestalta dess påverkan på arbetsklimat och attityder emot jämställdhet i en företagskultur.

Vi fann att en ökad exponering av mångfald, genom exempelvis gruppinteraktioner på arbetsplatsen, kan minska anställdas negativa fördomar och uteslutande beteende utav gruppmedlemmar och därigenom möjliggöra en förståelse för varandra som i sin tur kan bidra till att skapa en mer positiv inställning till jämställdhet.

fridaj4

Minnen och lärdomar för livet – sök STs stipendium

Ifrån vår tid i Kapstaden bär vi med oss otroliga möten, minnen för livet och en lärdom om att jämställdhet är ett resultat utav var och ens egen inställning och attityd till att verka för en mer jämställd arbetsplats och värld.

Om du får chansen att genomföra en fältstudie, tveka inte att ta den. Du kommer att få minnen för livet och Fackförbundet ST finns här för att hjälpa till att skapa de minnena.

Vill du veta mer om STs internationella stipendium och hur just du kan ansöka?

Läs Fridas och Johannas tidigare blogginlägg inför resan. 

istock_68076529_xlarge_blogg
Inför terminsstart köper många studenter bostad tillsammans med sin partner. Här reder vi ut vad som gäller rent juridiskt för sambor så att ni själva kan agera och få det precis så som ni vill.

Ur ett juridiskt perspektiv är samboskap noga specificerat. Du ska ha ett parliknande förhållande och dessutom ska du ha bott ihop stadigvarande. Riktmärket brukar vara att ni räknas som sambor efter cirka 6 månader. Två kompisar som flyttar ihop är alltså inte sambor.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är en juridiskt bindande överenskommelse om att vissa ägodelar och bostaden inte ska ingå i en bodelning ifall ni separerar och flyttar isär. I samboavtalet bestämmer ni helt enkelt i förväg vem som ska få vad.

Hur delas samboegendom upp vid separation?

Om du och din sambo skaffar en bostad för gemensamt bruk räknas den som samboegendom och samboegendom är enligt sambolagen sådant som ska delas lika mellan er vid en separation.

Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Värdet av bostaden ska efter avdrag för skulder delas lika mellan er.

Vad omfattas av ett samboavtal?

Genom ett samboavtal kan ni reglera att den som betalat för bostaden också får behålla hela värdet av den om förhållandet i framtiden skulle ta slut.

Om ni båda står lika på lån och ägande men en av er har lagt in mer i kontantinsats behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev.

Som samboegendom räknas även bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd som införskaffats under tiden ni varit tillsammans. I samboavtalet kan ni även reglera att var och en behåller sina saker om förhållandet skulle spricka.

Vad händer om två sambor köper en bostad ihop men betalar olika mycket i kontantinsats?

Samma regler gäller även då. Om ni inte har ett samboavtal ska bostadens värde delas i två lika stora delar. Det spelar ingen roll om en av er har betalat en större del av kontantinsatsen.

Räcker det med ett samboavtal i en sådan situation?

Nej, här behövs även ett skuldebrev för att säkra att fördelningen ska bli rättvis vid en separation, det vill säga att den som betalat mer i kontantinsats också får tillbaka lika mycket.

Skriv rätt avtal med avtal24 – till medlemspris

Med avtal24 kan du enkelt och snabbt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en jurist.

Som medlem i ST skriver du samboavtal kostnadsfritt online alternativt till ett fast pris om 495 kr per avtal tillsammans med jurist.

Läs mer om medlemstjänsten här.