Ta tillvara kompetensen hos forskarutbildade!

11/02/2013 — 2 kommentarer
Lina Burström Bennehult

Lina Burström Bennehult, ombudsman, Fackförbundet ST

De senaste åren har det skett en kraftig expansion av forskarutbildningen. Mellan 2000 och 2009 ökade antalet forskarutbildade från 14 300 till 54 600 personer. De politiska ambitionerna är tydliga – för att Sverige ska klara sig i en hårdnande konkurrens måste vi vara en framstående kunskapsnation.

Alla forskarutbildade stannar dock inte inom högskolesektorn, helt enkelt för att antalet nya doktorer räcker till mer än högskolans behov. Faktum är att mindre än var tredje person med forskarutbildning jobbar inom högskolesektorn. Nästan hälften av de forskarutbildade hamnar inom statlig sektor efter disputation. Många finns på lärosätena, men även inom andra statliga myndigheter.

Det är här som det blir intressant att titta på hur Sveriges kunskapsbas för konkurrenskraft tas emot, utvecklas och tas till nytta. Hur gör staten som arbetsgivare för att ta tillvara all denna kompetens och fortsätta utveckla sin välutbildade personal? Om hög kompetens efterfrågas så måste detta matchas med väldigt goda utvecklingsmöjligheter. Minst lika viktigt är att den nydisputerade kan artikulera sina kompetenser. Det som måste till är att lyfta upp de generella kunskaperna för att på så vis få arbetsgivaren att förstå vad man kan. Jag tror dock att det finns en del trösklar att hyvla ner mellan arbetsgivare utanför lärosätena och doktorsexaminerade. Ingen vet riktigt vad den andre kan eller vill, vad man egentligen efterfrågar och hur man kan utvecklas.

Min känsla är att under forskarutbildningen så sker en stark indoktrinering i en föreställning om att man efter disputation ska vara kvar på sitt universitet eller högskola och forska. Samtidigt finns nog en del förutfattade meningar hos arbetsgivarna om hur en forskare är.

Om min känsla stämmer kan det betyda att det finns dubbla hinder som i förlängningen gör att vårt samhälle inte får ut så mycket som vi hade kunnat av den väldiga expansionen av forskarutbildningen.

Inom STs doktorandsatsning jobbar vi mycket med att lyfta fram arbetslivet efter disputation. Vi tror det är viktigt att redan under forskarutbildningen föreställa sig en karriär utanför akademin, åtminstone för att hålla den dörren öppen. Vi arbetar också för att få arbetsgivarna med på tåget, för att de ska förstå att det ligger en enorm potential i att anställa en person med forskarutbildning.

2 responses to Ta tillvara kompetensen hos forskarutbildade!

  1. 

    Viktigt att ni sätter fokus på denna fråga! Det är ett ansvar både hos framtida arbetsgivare och lärosäten, men även en utmaning i att förändra kulturen bland doktoranderna själva, i hur jag framställer mina förmågor.

  2. 
    Martin Mickelsson 11/02/2013 kl. 13:42

    Som någon som arbetar med forskarutbildningsfrågor till vardags håller jag med om behovet av att skapa en tydligare bild av ett möjligheterna till ett arbetsliv utanför lärosätet för doktoranderna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s