Vad gäller när du har ofast jobb?

13/03/2013 — Lämna en kommentar
Jolin Löf, kommunikatör, Fackförbundet ST

Jolin Edbrand, kommunikatör, Fackförbundet ST

I mitt förra inlägg skrev jag om otrygga anställningar och mina egna erfarenheter av detta. Den här gången tänkte jag försöka reda ut vad som gäller för dig som fått ett jobb utan fast anställning. Jag har träffat Martin Hjorth, ombudsman på Fackförbundet ST och ställt de frågor som jag själv kanske borde ha ställt till facket när jag jobbade mig igenom alla möjliga anställningsformer.

Hur länge kan man vara visstidsanställd?
– Enligt Lagen om anställningsskydd kan du vara visstidsanställd på en s.k. allmän visstidsanställning i högst två år. Du kan också ha en s.k. vikariatsanställning i högst två år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. En arbetsgivare kan alltså använda båda anställningsformerna på en och samma arbetstagare. Utöver detta finns en möjlighet för arbetsgivaren att använda sig av provanställning i sex månader. För säsongsanställda finns ingen tidsgräns.

Har jag rätt till någon löneökning som visstidsanställd?
– Det finns ingen lag som reglerar detta. Däremot kan kollektivavtalet ge en sådan rätt. Det är bra om du kontrollerar med det kollektivavtalsbärande facket vad som gäller för visstidsanställda i lönehänseende innan du skriver på ett avtal.Om det inte finns något kollektivavtal blir det en förhandlingsfråga mellan dig och arbetsgivaren.

Har den som varit visstidsanställd företrädesrätt till nästa tjänst som blir ledig inom organisationen?
– Ja, en förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. För säsongsanställning gäller något annorlunda regler. Ytterligare en förutsättning för rätten till företräde är att du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett antal olika tidsbegränsade anställningsformer där reglerna skiljer sig till viss del. För att kringgå den regel som säger att du ska bli fast anställd efter två år kan arbetsgivaren alltså istället ge dig ett nytt avtal där din anställning kallas något annat men fortfarande är osäker, trots att du fortfarande har samma tjänst. Det är det som menas med ”stapling” av korta anställningar.

För att verkligen komma till rätta med problemen krävs en ändring i lagen, något som TCO länge har drivit. EU-kommissionen har nu fastslagit att den svenska lagstiftningen bryter mot EUs direktiv om visstidsanställningar, vilket innebär att Sverige riskerar att hamna i EU-domstolen om inte ett förslag till åtgärd presenteras senast den 22 april. Så kanske är en lagändring inte alltför långt borta.

Hur gick det då för mig med mitt ofasta jobb? Liksom många av mina kollegor valde jag att gå vidare när jag hittade ett jobb med bättre anställningsvillkor. I längden blir detta förstås ett problem även för arbetsgivaren – hög personalomsättning är dyrt. Dessutom går man miste om en hel del kompetens och innovation när personalstyrkan ständigt byts ut och de som är där inte vågar tänka långsiktigt. Fler trygga jobb leder till fler trygga anställda och jag tror personligen att det skulle kunna ge många positiva effekter för både arbetstagare och arbetsgivare.

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s