Vad gör en notarie?

25/04/2013 — 1 kommentar
Emmy Hellström

Emmy Hellström, tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Notarietjänstgöring är närmast ett obligatorium för den som vill gå domarbanan eller bli åklagare, och är även populärt hos övriga arbetsgivare inom juridikens värld.

Antagningen till notarietjänstgöring går ut på att de sökande som har högst poäng vid en meritvärdering antas till de platser som finns. Meritvärderingen bygger på en summering av poäng från juristlinjen med poäng som uppnås genom sidomeriter, såsom studier eller praktiskt arbete. Antagningen bygger alltså helt på handlingar och inga personliga intervjuer görs. På Domstolsverkets hemsida hittar du all information om antagningen och tillsättningar.

Att vara tingsnotarie är otroligt lärorikt och roligt. Som ny tingsnotarie har man inom loppet av en vecka fått känna på känslor av alla de slag; glädje, sorg, ilska. Detta på grund av att tingsrätten är en plats där människor hamnar under olika, ofta svåra, perioder av sina liv.

En tingsnotarie bereder, handlägger och med tiden avgör även mål och ärenden av olika slag. I tingsrätten hamnar ärenden och mål av flera olika slag såsom brottmål, tvistemål och ärenden.

Notariens uppgifter vad gäller brottmål är främst att protokollföra vid huvudförhandlingarna för att därefter votera och eventuellt skriva förslag till dom. När notarien fått full behörighet får man handlägga och avgöra brottmål där påföljden inte kan bli annat än böter. Då håller notarien ”egna” huvudförhandlingar, där den har rollen som ordföranden och dömer ihop med tre nämndemän.

När det kommer till tvistemål har notarien som uppgift att bereda dessa till huvudförhandling. Innan ett tvistemål avgörs vid en huvudförhandling brukar tingsrätten hålla en eller flera muntliga förberedelser i målet. Dessa syftar till att göra målet klart för huvudförhandling och under förberedelsen går man igenom parternas yrkanden, grunder och åberopade omständigheter samt bevisning. Notarien protokollför vid dessa förberedelser. Tvistemål som är s.k. förenklade tvistemål får en notarie, med vissa begränsningar, handlägga och själv avgöra.

Domstolsärenden kan röra adoption, ansökningar om god man, förordnanden av särskilt förordnade vårdnadshavare, överklaganden från Kronofogdemyndigheten osv. Ärendena är många!

Detta var lite om vad en tingsnotarie sysslar med om dagarna. På tingsrätten är ingen dag lik någon annan, det enda som förblir detsamma från dag till dag är att man lär sig mycket nytt varje dag.

One response to Vad gör en notarie?

  1. 
    Karin Magnusson 20/01/2015 kl. 18:46

    Intressant att få veta. Det är ju väldigt viktigt att en tingsnotarie är väl insatt i vad saken gäller. Men, det kan ju gå fel och snett när en notarie bedöms endast efter teoretiska kunskaper. Och ingen hänsyn tas till medmänskliga kvalifikationer. Det borde därför ingå i utbildningen, vikten av en medmänsklig människosyn. Och livserfarenhet borde ingå som en kvalifikation. Det skulle ur samhällsekonomisk aspekt bidra till lägre kostnader. Och till en hållbar samhällsutveckling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s