Så kan studenternas stress minska

06/05/2013 — 2 kommentarer
Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock, utredare, Fackförbundet ST

Livet borde ju vara härligt! Särskilt då vi gör det vi verkligen vill ägna vår tid åt. Jag talar förstås om när vi ges möjligheten att läsa på universitetet eller om vi påbörjat en forskarutbildning. Rent teoretiskt ska ju denna tid vara en av de bästa – stimulerande, utvecklande, utmanande och fylld med möjligheter till egna beslut. Men istället är studietiden ofta tuff och många studenter känner sig stressade. Därför vill vi påminna om en modell som kan motverka stress genom att peka på tre faktorer som påverkar upplevelsen av en pressande vardag: krav, kontroll och stöd.

Självklart har kravnivån inverkan på stressen under studietiden. Men till stor del beror den upplevda stressen på hur stort handlings- eller beslutsutrymmet är över studierna och hur den egna kontrollen ser ut. Kontrollen ger överblick, inflytande och redskap att prioritera. Under rätt förhållanden, där individen har hög kontroll, kan höga krav leda till en god spiral där lärande, utveckling och produktivitet ökar.

Förutom krav och kontroll är det viktigt med socialt stöd. Det har en positiv inverkan på hälsan och motverkar obalans mellan höga krav och låg kontroll. Det sociala stödet kan komma från såväl studenter som lärare och handledare. De kan hjälpa till med att prioritera och tipsa om arbetsmetoder.

För att minska stressen bland studenter och doktorander krävs ett medvetet arbetsmiljöarbete – ett arbete som syftar till att skapa en miljö där förvisso höga krav ställs men samtidigt förmår erbjuda ramar som gör att kontrollen över studierna stärks och det sociala stödet utvecklas. Fackförbundet ST arbetar systematiskt för att förbättra arbetsmiljön på universitet och högskolor – för att fler studenter ska få möjlighet att leva det liv som många drömmer om när det söker sig till högre utbildning!

2 responses to Så kan studenternas stress minska

  1. 

    Hur ska man uppnå denna kontroll över studierna då? Jag exjobbar just nu och misstänker att en del av min stress ligger i att mitt arbete känns ostrukturerat, samtidigt som jag troligtvis skulle uppleva ökad struktur som begränsande och oinspirerande.

    • 

      Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det är en sak att exjobbet känns ostrukturerat och en annan att skapa struktur för hur du jobbar med det. Det vill säga se över vilka ramar som finns och hur du kan begränsa ditt arbete till just arbete och inte låta det inkräkta på ditt privatliv. När jag skrev min avhandling satte jag upp ett visst mål för hur många sidor jag skulle skriva per dag. När jag klarat av det ägnade jag mig åt annat. Vissa dagar gick det utmärkt och andra dagar kändes svåra. Ett annat knep jag hade var att kolla när jag arbetade som bäst (i mitt fall sen eftermiddag/kväll) då satte jag mig ner och skrev. Den övriga tiden ägnade jag mig åt sådant som inte krävde full uppmärksamhet. Och jag känner igen mig – en alltför strukturerad tillvaro tråkar ut mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s