Men varför fick jag inte jobbet? Del 2 – Att överklaga

17/09/2013 — 5 kommentarer
Veera Littmarck

Veera Littmarck, förbundsjurist, Fackförbundet ST

I sitt förra blogginlägg gav Niclas Carlström tips och goda råd om hur du ska göra för att verkligen få ett av de där framtidsjobben i staten. Har du verkligen vässat ditt CV och skrivit ditt personliga brev enligt konsten alla regler och är som klippt och skuren för jobbet men ändå inte ens blev kallad på intervju den här gången heller, då finns det inom staten ytterligare en möjlighet. Som arbetssökande har du rätt att överklaga ett tillsättningsbeslut.

Inom staten ska alla anställningar, tjänstetillsättningar, ske utifrån Regeringsformens krav på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med förtjänst menas normalt vana, det vill säga tjänstgöringstid, och med skicklighet avses lämplighet, teoretisk och praktisk utbildning samt tidigare yrkeserfarenheter. Skickligheten ska sättas före förtjänsten. Det får alltså inte förekomma någon nepotism eller särbehandling som kan rubba allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. Det är alltid den bäst lämpade personen ska anställas.

För att säkerställa att detta följs har var och en som sökande till ett jobb inom staten rätt att överklaga myndighetens beslut att anställa. Ett tillsättningsbeslut inom staten är också preliminärt till dess att det vunnit laga kraft, dvs att ingen överklagat eller överklagandenämnden fattat ett beslut. Som ett grundläggande krav måste du själv ha sökt jobbet inom rätt tid och inte fått det. Ett överklagande ska sedan ske inom tre veckor från det att myndigheten fattade och anslog beslutet om att anställa någon annan.

I korta drag kan du gå tillväga på följande sätt:

 1. Börja med att lusläsa annonsen för jobbet som du sökte. Granska kritiskt om du verkligen uppfyllde alla krav som ställdes i annonsen. Jämför med dina egna ansökningshandlingar om det framgår att du varit kvalificerad.
 2. Begär sedan ut handlingarna i ärendet från myndigheten. Offentlighetsprincipen gäller även i personalärenden. Jämför sedan med dina egna meriter och kvalifikationer med den person som faktiskt kom att anställas av myndigheten. Följ gärna Niclas råd och ställ frågan till myndigheten om varför du inte anställdes.
 3. Skriv sedan överklagandet där du ska så noggrant som möjligt beskriva och argumentera för varför du är skickligare än den person som faktiskt anställdes.

Själva överklagandet ska du skicka in till den myndighet som fattade beslut om anställning. Myndigheten kommer sedan att skicka vidare ärendet till Statens överklagandenämnd (alternativt Överklagandenämnden för högskolan). Samtidigt som myndigheten skickar över ärendet till nämnden ska myndigheten även yttra sig över överklagandet. Du ska sedan ges möjlighet att bemöta myndighetens yttrande. Nämnden ska normalt fatta beslut i ärendet inom tre månader.

Nämnden kan inte behandla ett överklagande om anställningen i fråga är så kort att den redan upphört när nämnden ska fatta beslut.

Det bör även nämnas att det är väldigt sällan som överklagandenämnderna ändrar myndigheters beslut om att anställa någon.  Under 2012 överklagades 1 191 ärenden till Statens Överklagandenämnd. Av dessa var det endast 11 personer fick framgång med sitt överklagande, vilket motsvarar knappt en procent.

5 responses to Men varför fick jag inte jobbet? Del 2 – Att överklaga

 1. 

  Hej!
  Jag är en ung kille skötsam, hjälpsam och trevligt.
  Jag har bott i Sverige sedan 2010 och jag hade läst svenska som andra spåk i år och just nu jag läsar industri programmet på Bäckadalsgymnasiet för första år . Överkllaga är att jag mår inte bra på på grund av dåligt ekonomi och arbetslöshet . Kan ni hjälpa mig något de va eller något bra typs ?

  • 

   Hej! Det kan vara svårt att överklaga till en myndighet. Särskilt när språket man ska överklaga på är ens andraspråk. Du kanske kan få stöd av en lärare vid din utbildning eller någon i din omgivning med överklagandet? Kanske skolan har en studievägledare som kan hjälpa dig med dina ansökningar? Arbetsförmedlingen kan också ge dig stöd när du söker jobb. Testa att prata med dem. Och lycka till!

Trackbacks and Pingbacks:

 1. När du söker drömjobbet i staten « ST Student - mars 21, 2014

  […] Oavsett om du söker ett jobb direkt hos myndigheten eller via ett rekryteringsföretag kommer de handlingar du skickar in att bli allmänna offentliga handlingar (till och med om ansökningshandlingarna fysiskt aldrig kommit in till myndigheten). Så vem som helst som är lite om sig och kring sig kan begära ut dessa. Fördelen med detta är du som arbetssökande också kan få ut handlingarna på dina konkurrenter om du upplever att tjänstetillsättningen inte gått rätt till och vill överklaga beslutet. […]

 2. Min kamp för ett jobb - augusti 28, 2015

  […] https://ststudentbloggen.org/2013/09/17/men-varfor-fick-jag-inte-jobbet-del-2-att-overklaga/#comments […]

 3. Vad innebär inlasning och utlasning? « Fackförbundet ST - maj 16, 2016

  […] Inom staten har dock företrädesrätten till återanställning en begränsad betydelse. Om du anmält att du vill åberopa din företrädesrätt anses du vara sökande till lediga tjänster hos arbetsgivaren och din ansökan ska beaktas vid tjänstetillsättningen. Om du inte får tjänsten du sökt eller åberopat din företrädesrätt kan du överklaga tjänstetillsättningsbeslutet. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s