Win-win om staten satsar på kvalitet i den högre utbildningen

15/11/2013 — 1 kommentar
Joel Degols Nilsson, studerandeombudsman, Fackförbundet ST

Joel Degols Nilsson, studerandeombudsman, Fackförbundet ST

I somras presenterade TCO sin årliga rapport om kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Rapporten som genomfördes första gången 2009 bygger på en enkät med 1844 studenter vid ca 40 olika universitet och högskolor runt om i landet. De kanske mest intressanta resultaten rör kvaliteten på utbildningar inom den samhällsvetenskapliga fakulteten där många av ST Students medlemmar studerar. Bland annat drar man följande slutsatser i rapporten:

Antalet lärarledda timmar per vecka är litet för jurist-, samhällsvetar-, och ekonomstudenter. Ungefär hälften av de tillfrågade på dessa utbildningar anger att man har 6-8 timmar eller färre per vecka och endast 4-7 procent anger att de får mer än 14 timmars lärarledd undervisning i veckan.

  • Totalt sett hamnar Sverige i en Europajämförelse först på 22:a plats vad gäller lärarledd undervisningstid.
  • Inom ovan nämnda utbildningarna är stora undervisningsgrupper på fler än 30 studenter dessutom de vanligast förekommande.
  • På grundkurser med många ”nybörjare” på högskolan är grupperna oftast som störst och det är vanligt med så lite som 0-5 timmars lärarledd undervisningstid per vecka.
  • Utbildningar inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har dessutom lägst ersättning per student.
  • Och inga förbättringar verkar ha skett sen den första undersökningen 2009.

Rapportförfattarna på TCO konstaterar också att undersökningen sammantaget tyder på att bristen på lärarledd tid och de stora undervisningsgrupperna inte kompenseras av effektiva pedagogiska metoder och studentcentrerat lärande.

Även om utbildningskvaliteten förstås beror på många olika saker så handlar det ytterst om kontakten mellan lärare och studenter, menar man på TCO. ”Därför är den stora bristen på lärarledd undervisningstid inom många utbildningar ett allvarligt problem.”

Vidare är det ”förvånande och djupt problematiskt” att studenternas första tid i högskolan präglas av så extremt lite kontakt med läraren eftersom det under denna tid är som viktigaste med stöd. Särskilt allvarligt är det för studenter med icke-akademisk bakgrund och i ljuset av att studenternas studiemotivation och förkunskaper från gymnasieskolan tycks vara lägre än på mycket länge.

Som åtgärder mot dessa kvalitetsbrister på några av våra mest populära utbildningar föreslår TCO bland annat i sin rapport att resurserna till eftersatta utbildningsområden måste öka samt att det nuvarande ersättningssystemet (med 20 år på nacken) bör göras om. Även ett nytt system för kvalitetsutvärdering som i mindre grad koncentrerar sig på studenternas resultat (läs C-uppsatser) och i högre grad beaktar sådant som lärarledd undervisningstid, kompetens, arbetslivsanknytning och relevant forskningsanknytning med mera.

De närmsta fem åren kommer staten att behöva tillsätta inte mindre än 160 000 tjänster, enligt Fackförbundet STs rapport ”Framtidsjobb i staten”. Av de som får jobben kommer många att ha en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning. För staten borde det med andra ord vara högst intressant och viktigt att framtidens medarbetare får en så bra utbildning som möjligt. Dessutom är det rimligt att tro att stora satsningar på ökad utbildningskvalitet finansierar sig själva genom ökad kompetens på statliga arbetsplatser och i det viktiga arbetet i medborgarnas tjänst. Eller enklare uttryckt, win-win!

One response to Win-win om staten satsar på kvalitet i den högre utbildningen

  1. 

    Mycket bra skrivet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s