Är Möjligheten Till Utbildning Återigen En Klassfråga?

24/11/2014 — Lämna en kommentar

I den nya regeringens budgetproposition finns ett förslag på en höjning av studiemedlet. Detta borde vara goda nyheter, men går förslaget igenom blir det bara lånedelen som höjs. Miljöpartiets vallöften visade sig inte vara något annat än just löften. Det innebär att den rödgröna regeringen fortsätter på alliansens inslagna väg med höjningar av lånedelen. Därmed ökar skuldsättning för Sveriges studenter. Vad är då problemet med det här? Studenterna får ju mer pengar varje månad. En ny undersökning från CSN sätter fingret på problematiken.

student1

I Sverige har vi länge ansett att alla som vill och kan ska ha möjlighet att utbilda sig vid en högskola eller ett universitet. Oberoende tidigare akademiska meriter i familjen ska samma möjligheter gälla. Utifrån den ambitionen har stat och kommun etablerat högskolor utanför storstadsregionerna i syftet att öka tillgången till högre utbildning. Via CSN får alla medborgare möjlighet att låna pengar av staten och ta emot bidrag för att kunna upprätthålla en rimlig levnadsstandard under studietiden. Utvärderar man dessa satsningar som rena samhällsinvesteringar är resultatet fantastiskt. Listan över de områden där Sverige har gynnats av den ambitiösa utbyggnaden av högre utbildning kan göras lång.

Men trots ambitiösa satsningar har det alltid funnits en liten klyfta mellan hem med, respektive utan, studievana. Forskning visar att unga från studieovana hem mer sällan söker sig till högre utbildning. Nu visar även en ny undersökning från CSN att studenter från studieovana hem dessutom mår sämre och är mindre nöjda med sin studieekonomi.

Enligt undersökningen upplever 64 procent av studenterna från studieovana hem att de är nöjda med sin studieekonomi jämfört med 75 procent av studenterna med högutbildade föräldrar. Det är tydligt att studiemedlet, och då framför allt bidragsdelen, betyder mer för den första gruppen studenter. Enligt CSNs utredare tar dessa studenter inte ut lika mycket studielån. De har dessutom sämre ekonomisk uppbackning hemifrån.

student4

Studenter från hem med låg utbildningsnivå upplever dessutom oftare hälsobesvär än studenter från hem med högre utbildning. Hälsoproblemen och den studieekonomiska situationen riskerar att leda till att unga från studieovana hem avstår från att söka sig till högre utbildning. Det finns också en risk för att de aldrig slutför den utbildning de påbörjat.

Att bidragsdelen av studiemedlet nu riskerar att bli än mindre kommer enligt all tillgänglig forskning att spä på snedrekryteringen till högre studier. Ökad snedrekrytering är inget annat än ett stort slöseri med samhällets viktigaste resurs, människorna. Och frågan är om ökade skillnader mellan samhällsklasser verkligen är på regeringens agenda. Om högre utbildning även fortsättningsvis ska vara något som är tillgängligt för alla behöver politikerna tänka om och snarast vända trenden i studiemedelsfrågan.

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s