Vad gör en statstjänsteman? Del 9

26/02/2015 — Lämna en kommentar

Vi fortsätter att fråga ut statstjänstemän om deras arbeten! Nästa person på tur är miljövetaren Frida Hamrén som är 29 år och jobbar på det statliga affärsverket Svenska kraftnät i Sundbyberg. Svenska kraftnät förvaltar och driver stamnätet, dvs. de största kraftledningarna i Sverige, elens motorvägar.

Frida Hamrén på Svenska kraftnät

Frida Hamrén på Svenska kraftnät

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag är tillståndshandläggare och delprojektledare på Svenska kraftnät. I min roll ingår att säkerställa att Svenska kraftnät har de tillstånd som krävs för att bygga nya ledningar och stationer samt för att underhålla befintligt stamnät. Jag tar fram ansökningar, skapar kartor och gör miljöbedömningar, driver samrådsprocesser och initierar dialog med berörda markägare, myndigheter eller andra berörda. Delar av arbetet gör jag själv, men beroende på projektets storlek beställer och upphandlar jag även tjänster från olika konsulter. Det innebär att en del av mitt arbete även går ut på att handleda konsulter och kvalitetsgranska deras arbete för att få den produkt som jag behöver till olika ansökningar. I mitt arbete ingår också verksamhetsutveckling och jag medverkar bl.a. i ett projekt med syfte att förbättra Svenska kraftnäts kommunikationsinsatser och samrådsprocesser.

Vad har du för utbildning och vilka personliga egenskaper är viktiga i ditt arbete?

Jag har en magisterexamen i miljövetenskap med inriktning på naturresurshushållning och tillhörande konflikthantering. De egenskaper som jag anser är viktiga i mitt jobb är: Flexibilitet – min arbetsdag blir nästan aldrig som jag planerat den p.g.a. saker oförväntade saker som dyker upp i projekten. Lösningsorientering – förändringar i omvärlden och projekten kräver att jag kan omvärdera och hitta nya lösningar. Skinn på näsan – min roll är stundtals utsatt vilket kräver att jag vågar stå på mig. Tydlighet – jag behöver alltid vara tydlig i min kommunikation såväl internt som externt mot konsulter, entreprenörer, markägare och myndigheter m.fl.

Vilka är dina bästa tips till studenter och nyutexaminerade som vill jobba inom staten?

Stå på dig! Ja, du är nyexaminerad, men det finns inga dumma frågor. Våga fråga din chef vad hen förväntar av dig, i början är det svårt att veta hur mycket du ska hinna med. Våga även säga ifrån om arbetsbördan blir alltför stor, arbetslivet kräver att du själv sätter gränserna för hur mycket du orkar.

 Varför är du medlem i ST?

För mig var det naturligt att gå med i facket. Arbetarrörelsen har under århundraden förbättrat arbetssituation för de anställda, det finns all anledning att fortsätta arbeta fackligt för ett bättre arbetsklimat. För mig är det också viktigt att alla kan vara med, i ST kan alla som jobbar inom staten gå med, oavsett position inom organisationen. Det är en enorm styrka att kunna enas över professionsgränser och tillsammans jobba mot förbättringar av arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Läs mer om Svenska kraftnät och vad de gör här

kraftnät

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s