Hållbar palmoljeproduktion i Indonesien

22/10/2015 — Lämna en kommentar

grattis_stip
Höstterminens internationella stipendium har delats ut och det gick denna gång till Matilda Markne som läser på Uppsala universitet. Matilda får 5000 kr som bidrag för att genomföra sin studie i Indonesien. Fackförbundet ST vill självklart rikta ett stort grattis till Matilda och ett lycka till på resan!

Markne

Vad ska du skriva om?

Under hösten 2015 kommer jag att studera problem och hinder som småskaliga palmoljeproducenter i Indonesien möter under processen att miljöcertifiera sin produktion. Sättet som palmolja produceras på idag omskrivs som mycket ohållbart ur ett socialt och ekologiskt perspektiv, och certifieringen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har visat sig vara effektiv då det gäller att minska avskogningen av regnskog för anläggning av oljepalmsplantager samt att minska antalet landägandekonflikter som kan uppstå mellan lokalbefolkning och plantageföretag.

Det har däremot visat sig vara svårt för småskaliga producenter att certifiera sin produktion, på grund av bland annat ekonomiska, kunskapsmässiga och organisatoriska skäl. Min studie kommer att granska hur småbrukare själva upplever certifieringsprocessen och vilka hinder de anser har störst betydelse för att de ska kunna RSPO-certifiera sin produktion.

Hur kommer det sig att du valde just detta uppsatsämne?

Som kulturgeograf är jag intresserad av förhållandet mellan människa och naturresurser, och jag har ett särskilt intresse i att studera de produktionssystem som råvaror som används dagligdags ingår i. Palmoljeproduktion är ett spännande exempel då produktionen kopplar samman ekologisk hållbarhet, sociala rättigheter och ekonomisk utveckling.

Dessutom finns en komplexitet i problematiken eftersom efterfrågan på hållbar palmolja kommer från höginkomstländer medan omställningen av produktionskedjan får konsekvenser i låginkomstländer. Även den stora ökning som väntas i efterfrågan på palmolja gör det viktigt att studera alternativa och mer hållbara sätt att producera oljan på, och vilka effekter som dessa nya system medför.

Varför går resan till just Indonesien?

Det är ingen slump att min studieresa går till Indonesien, då landet är världens största producent av palmolja och att en hög andel av produktionen (35 %) kommer från småskaliga oljepalmsbönder. Jag har dessutom personliga kontakter i Indonesien som har kopplingar till Riau-universitetet och den forskning som bedrivs om palmoljeproduktion där, vilket har underlättat att hitta lämpliga studieområden i landet.

Vilka utmaningar tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?

Rent metodologiskt vet jag att det kommer att bli utmanande att genomföra mina intervjuer och observationer med hjälp av en tolk, som jag kommer att använda då de flesta småbrukare inte talar engelska. Det finns alltid risk att missförstånd sker när man använder tolk, och jag ska vara uppmärksam på eventuella misstolkningar.

En annan utmaning ligger istället i att få småbrukarna att öppna upp sig och tala fritt om de problem som de upplevt i certifieringsprocessen. Det finns en risk att jag som representant från universitetet kommer att sammankopplas med staten, vilket kan göra många brukare avvaktande och att inte känna tillit till mig. För mig innebär det att jag måste vara tydlig med vad jag studerar och hur resultaten kommer att användas.

Sök STs internationella stipendium till våren

Är du sugen på att plugga utomlands? Sök STs internationella stipendium till våren. Sista ansökningsdatum är 1 mars.

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s