Vad innebär inlasning och utlasning?

16/05/2016 — Lämna en kommentar

iStock_000027808338_Large_blogg
Många studenter har, eller kommer ha, någon form av visstidsanställning innan de får fotfäste i arbetslivet. Visstidsanställningar kan vara bra men eftersom det är en otrygg anställningsform är det viktigt att veta vad som gäller. Veera Littmarck, förbundsjurist på ST, reder ut vanligt förekommande begrepp som du bör känna till om du hamnar i en oklar sits med din arbetsgivare.

Särskilda regler för övergång till fast jobb

För vikariat och allmänvisstidsanställning gäller särskilda regler om omvandling till tillsvidareanställning som du bör känna till.

Det innebär att om du har haft ett vikariat i sammanlagt två år, eller en allmän visstidsanställning i sammanlagt två år under en femårsperiod, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Från och med 1 maj 2015 gäller att om du varit kontinuerligt anställd (utan längre avbrott än sex månader) finns det ingen begränsningsperiod om fem år för allmän visstidsanställning.

Innebörden av inlasning och utlasning

Begreppen inlasning och utlasning är inga juridiska termer utan talspråk, och syftar till förkortningen LAS, som är en förkortning för lagen om anställningsskydd. Att en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning brukar kallas för inlasning. I princip är det samma villkor, till exempel lön och befattning, som du har när omvandlingsregeln slår till som ska gälla för tillsvidareanställningen.

Från och med den 1 maj 2015 gäller också att arbetsgivaren ska på din begäran lämna information om alla anställningar som kan ha betydelse för inlasning. Du kan således begära ut information om alla dina anställningar för att få en bild av hur din anställningstid ser ut i respektive anställningsform.

På motsatt vis kanske du även hört talas om utlasning, det vill säga att arbetsgivare inte vill erbjuda fortsatt tidsbegränsad anställning. Anledningen är ofta att du då skulle ”slå i taket”, det vill säga komma upp i tidsgränsen för automatisk övergång till tillsvidareanställning om två år.

Det här ska egentligen inte kunna ske för att man vid det laget med all sannolikhet har företrädesrätt till återanställning. Om du befinner dig i denna situation, ta kontakt med ditt lokala fackombud.

Vad gäller för företrädesrätt till återanställning?

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda lediga tjänster till arbetstagaren, om du har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning.

Inom staten har dock företrädesrätten till återanställning en begränsad betydelse. Om du anmält att du vill åberopa din företrädesrätt anses du vara sökande till lediga tjänster hos arbetsgivaren och din ansökan ska beaktas vid tjänstetillsättningen. Om du inte får tjänsten du sökt eller åberopat din företrädesrätt kan du överklaga tjänstetillsättningsbeslutet.

Om du däremot haft en tidsbegränsad anställning enligt någon av de specialförfattningar som finns för det statliga området övergår anställningen inte per automatik till en tillsvidareanställning. Då kvalificerar du dig inte heller för företrädesrätt till återanställning.

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s