Grattis till vårens stipendiater: del 1 av 2

16/11/2016 — Lämna en kommentar

Vårterminens internationella stipendium har delats ut och gick till två stipendiater i år. Sebastian Svenberg, doktorand i sociologi vid Örebro Universitet får 5000 kr som bidrag för att genomföra sin studie i England. Vi på Fackförbundet ST säger stort grattis till Sebastian och önskar lycka till på resan!

sebastian-portratt-mot-husvagg

Namn: Sebastian Svenberg
Studie: Kollaborativ produktion och social ontologi – En studie av mobiliseringar för ekonomisk demokrati i Storbritannien

Vad ska du skriva om?

Jag ska skriva om olika sociala rörelser och organisationer som drivits av idéer eller en praktisk strävan att uppnå ekonomisk demokrati. Med detta menar jag att de vill ifrågasätta och gå i konflikt med det privata ägandet som princip för företagande eller att de i praktiken vill skapa alternativ till det sättet att producera.

Det handlar också om viljan att inom till exempel ett företag eller kooperativ kunna fatta beslut demokratiskt. De fallen jag studerar utmärks just av att det är sociala rörelser som ifrågasätter eller praktiskt utmanar privatägd produktion både som ägande- och styrelseform.

Mera precist så vill jag i studien klarlägga hur mobiliseringen av de här rörelserna sker och hur ”kollaborativ produktion”, som jag vill kalla det, inte bara hänger ihop med konflikter kopplat till arbete utan också har med andra politiska och sociala frågor att göra som exempelvis miljöfrågor.

Det är också intressant hur fackföreningsrörelsen på detta sätt varit involverad i skapandet av ekonomiska alternativ och alltså inte bara fungerat som intresseorganisation.

Varför valde du just detta uppsatsämne?

I grunden finns både en sociologisk och en politisk nyfikenhet. Den sociologiska nyfikenheten handlar bland annat om att begripa hur kollaborativ produktion uppstår och vilka slags konflikter och möjligheter det har att göra med.

Hur privata produktionsformer uppstår vet vi ju ganska mycket om, men det är inte lika klart hur och på vilka sociala grunder de ekonomiska alternativen uppkommer.

Jag tycker också att det här ämnet berör aktuella politiska frågor i det att vi ser många låsningar i det parlamentariska styrelseskicket samtidigt som företag kan ta en mängd beslut som har en direkt påverkan på människors liv och framtid.

Vid sidan av en sådan utveckling finns ett antal samtida exempel på organisering av sådant som brukar kallas kollaborativ ekonomi eller ”peer-to-peer-produktion”.

Studien kan förhoppningsvis ge ett empiriskt bidrag till aktuella frågor om kollaborativ ekonomi genom att se på sådana fenomen i relation till historiska fall. Det finns ju till exempel inom fackförbunden, men också i faktiska arbetarägda företag och kooperativ, en lång historia av mobilisering för att förändra både strukturen och motiven för produktion av varor och tjänster.

Varför går resan till just England?

England och Storbritannien har en lång historia av rörelser som organiserat sig kooperativt och kollaborativt. Det har också i den brittiska fackföreningsrörelsen funnits en orientering mot ekonomisk demokrati av olika slag.

Varför just Storbritannien utmärker sig i detta är inget jag kommer kunna eller försöka ge svar på, men det finns både på det idémässiga planet och i praktisk organisering flera intressanta fall att studera.

Vilka utmaningar tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?

Att resa till England handlar bland annat om att jag där kan träffa intervjupersoner och komma åt arkiv, vilket kommer att utgöra underlaget för det empiriska materialet i min studie.

Arkivmaterialet är troligtvis mycket omfattande och det kommer vara svårt att sålla i stora mängder text och dokument. Vad gäller intervjuerna så kommer det vara en utmaning att få fatt på de personer som jag vill intervjua.

En del av de här personerna är också idag väldigt gamla och jag måste självklart ha en respekt för att de kanske inte vill eller kan ställa upp på forskningsintervjuer. Men det ska också såklart bli spännande att träffa personer som har självupplevda historier att berätta kring några av de historiska fallen.

Vill du också söka STs internationella stipendium?

Är du studentmedlem i ST och vill göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete? Då kan du söka STs internationella stipendium.

Inga kommentarer

Be the first to start the conversation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s