Archives For Anna Lindman

jordglob_studentblogg
Under mitt år som vikarierande internationell samordnare på ST har jag bland annat besökt Togo, Burkina Faso, Ukraina och Botswana för att träffa andra fackligt engagerade. Det som blir tydligt vid sådana här resor är hur vissa frågor, exempelvis klimatfrågor och kvinnors möjligheter att nå ledarpositioner, är en gemensam utmaning för fackföreningsrörelsen i stora delar av världen.

Globalt sett jobbar facket därför inte bara med renodlade fackliga frågor, utan utbildar även medlemmar och förtroendevalda i ämnen som ledarskap, demokrati och jämställda löner. Genom att stärka facket i världen, förbättras därmed inte bara arbetsvillkor och levnadsstandard genom höjda löner, utan även samhället i ett mycket bredare perspektiv.

Kort sagt finns det en tydlig koppling mellan fackliga rättigheter och sociala frågor. För ST är det viktigt att lyfta detta och sprida ett engagemang bland våra medlemmar. Ett sätt för oss att göra det är genom vårt internationella stipendium.

Vem kan söka STs internationella stipendium?

Varje termin delar vi ut upp till 10,000 kronor till en eller flera stipendiater. Ska du nu under vårterminen genomföra en fältstudie knuten till din kandidat- eller masteruppsats? Då är du välkommen att söka stipendiet senast den 1 mars.

Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. För att du ska kvalificera dig som sökande vill vi att du skriver din uppsats om ett ämne som berör demokrati, hållbarhet, sociala rörelser, fackligt arbete eller mänskliga rättigheter.

Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här.

Hur söker jag stipendium?

Allt du behöver veta för din ansökan hittar du här. Du kan skicka din ansökan till anna.lindman@st.org eller posta den till Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Märk kuvertet ”Internationellt stipendium”.

Har du frågor kontakta oss gärna via e-post på student@st.org.

Möjligheter för ytterligare stipendium

Genom att söka det internationella stipendiet ges du även möjlighet till ytterligare pengar från Stiftelsen TCOs internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne.

STs stipendium går jättebra att kombinera med andra stipendier, exempelvis Sidas Minor Field Studies stipendium.

/Anna Lindman
Internationell samordnare på Fackförbundet ST

Relaterad information:
ST-bloggen – Anna Lindman
ST-bloggen – Internationellt

 

 

I en värld där det globala och det lokala alltmer hänger samman ser vi hur kunskaper om vad som pågår i världen också ökar förståelsen för hur saker ser ut här hemma. Grundläggande fackliga rättigheter bidrar till en mer rättvis och hållbar utveckling.

earth globe scholarship jorden jordglobFör oss i ST är det viktigt att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter överallt och att sprida detta engagemang. Det gör vi bland annat genom vårt internationella stipendium.

Varje vår- och hösttermin delar ST ut ett internationellt stipendium till studentmedlemmar. Ska du i höst genomföra en fältstudie knuten till din kandidat- eller masteruppsats? Då är du välkommen att söka stipendiet senast den 1 oktober.

Se exempel på vad tidigare stipendiater skrivit om här och om Linus som åkte till Bryssel här.

Det internationella stipendiet är ett sätt för ST att uppmuntra studenters intresse för internationella frågor. Eftersom ST aktivt stöttar uppbyggnaden av demokratiska fackförbund på olika håll i världen är de färdiga uppsatserna även ett sätt för oss som förbund att öka våra kunskaper om en specifik fråga eller region.

Konsten att välja ämne

Varje termin delar vi ut upp till 10,000 kr till en eller fler stipendiater. Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. För att du ska kvalificera dig som sökande vill vi att du skriver om ett ämne som berör demokrati, sociala rörelser, fackligt arbete eller mänskliga rättigheter.

Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här.

Erfarenheter för livet… och arbetslivet

En fältstudie är ett perfekt tillfälle för dig att lära dig mer om ett nytt land. Men det är också ett tillfälle att lära känna dig själv bättre. Du ges en unik möjlighet att besöka platser, möta människor och få tillgång till berättelser som du sällan kommer i kontakt med som turist.

Erfarenhet av internationellt arbete associeras ofta även med goda språkkunskaper, solidariskt engagemang och förmåga att agera självständigt – egenskaper som många arbetsgivare värdesätter.

Möjlighet till ytterligare stipendium

Genom att söka det internationella stipendiet får du även möjlighet till ytterligare pengar från TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne. STs stipendium går även jättebra att kombinera med andra stipendier, exempelvis Sidas MFS stipendium.

Allt du behöver för din ansökan hittar du här.

Vi ser fram emot att få in din ansökan. Vill du bolla frågor kring din ansökan får du gärna göra det till student@st.org.

Lycka till!

Såhär ansöker du om stipendiet:
1. Fyll i en ansökningsblankett här.
2. Vi behöver ha din ansökan senast den 1 oktober.
3. Märk ansökan med ”Internationellt stipendium”
4. Skicka den till anna.lindman@st.org eller Fackförbundet ST, Box 5308, 10247 Stockholm
5. Du får beslut inom en månad från sista ansökningsdagen.