Archives For Annie Avermark

annie_bloggAnnie Avermark har en beteendevetenskaplig utbildning med en kandidatexamen i psykologi och arbetar idag som kriminalvårdare i Stockholm.

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag arbetar som kriminalvårdare på ett häkte. I tjänsten ingår det att ansvara för de intagna genom att hålla ordning och säkerhet, se till att de får hjälp med att kontakta advokat, ringa eller få besök av anhöriga m.m. Det ingår även att vara deras direktkontakt då de behöver prata om hur de mår och reflektera över sin situation.

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att se över de isoleringsbrytande åtgärderna, och detta är något vi arbetar med varje dag. Vi ger de intagna möjlighet att umgås med varandra i gemensamhetsrum, och där har kriminalvårdaren en viktig uppgift att försöka matcha ihop rätt personer. Men vissa intagna har restriktioner som innebär att de inte får träffa andra personer. I det fallet ser vi till att de får möjlighet att samtala med oss, samt att spela pingis eller göra andra aktiviteter.

Vad är det bästa med din tjänst?

Eftersom jag tycker det är spännande med brott och människan bakom brottet har jag hamnat på rätt plats. Som kriminalvårdare får jag möjlighet att träffa dessa personer och samtala om det som har hänt. Här ser jag en chans att försöka påverka dem, åtminstone deras sätt att tänka. För att kunna förändra ett beteende krävs förändring av attityden, därför är direktkontakten bra i denna tjänst.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Det är framförallt i den relationsskapande delen av arbetet som jag känner att utbildningen kommer till användning. Eftersom man arbetar med människor, som dessutom hamnat i en problematisk situation, kan jag dra nytta av att ha läst psykologi. Det underlättar för förståelsen av olika beteenden, och hjälper även till då man ska försöka få de att reflektera över sin situation.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta inom staten?

Det handlar väldigt mycket om en balans mellan att vara tydlig och kunna sätta gränser, samtidigt som man har en empatisk förmåga. Det är viktigt att vara en god människokännare som lägger märke till beteendeförändringar och mönster i agerandet.

Att arbeta på en statlig myndighet är väldigt lärorikt eftersom man lär sig mycket om hur samhället fungerar. Jag skulle tipsa om att försöka få in en fot genom att söka sommarvikariat. Då har man åtminstone lite erfarenhet av myndighetsjobb när man är examinerad. För de som redan är examinerade skulle jag ge rådet att vara riktigt envis. Man kan behöva söka mängder av jobb, och tillslut så får man ett!

Relaterad information: kriminalvården.se