Archives For Emmy Hellström

Emmy Hellström

Emmy Hellström, tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Min väg in på juridikens område gick genom kriminologin. Efter att jag upptäckt att mina chanser att söka till Polishögskolan (vilket alltid varit en dröm) var lika med noll, mot bakgrund av att jag inte uppfyllde kriterierna för okorrigerad synskärpa, sökte jag mig till kriminologistudier på Stockholms universitet. Vår lärare, professor Jerzy Sarnecki, var väldigt inspirerande och jag tänkte att denna vetenskap, läran om brott, var något för mig. Genom kriminologin blev jag allt mer intresserad av juridikens värld, varför jag efter en termins studier sökte in på juristlinjen – och kom in. Min tanke med att söka till juristlinjen var att jag ville göra skillnad och arbeta för att förändra samhället till det bättre.

Första terminen på juristlinjen var en oerhört kunskapsgivande sådan. Och väldigt allmänbildande! Att läsa en juridisk översiktskurs, vilket inleder juridikstudierna på Stockholms universitet, är något som jag tror varenda människa har nytta av. Plötsligt fanns inom mig kunskaper om både det ena och det andra, som hjälpte då jag stötte på problem i vardagen. Översiktskursen (eller juridisk introduktionskurs som den egentligen kallas på SU) bidrog till en enorm nyfikenhet på övriga juridiska ämnesområden som vi bara inledningsvis snuddat vid.

Första terminen var allt nytt. De flesta studenter var unga, hade sin egen stil och personlighet, vi var oss själva. Några terminer in på juristlinjen började dock likformningen. Flera personer började exempelvis gå klädda i skjorta istället för mjukisar, i något slags försök att leva upp till urbilden av en juriststudent. Jag märkte en dag att jag själv börjat prata vad man kan kalla juridiska och dagligen svängde jag mig med ord som t.ex. ”således”, ”för det fall” osv. Efter ytterligare några terminer orkade ingen längre hålla upp fasaden och vi blev alla oss själva igen. Skjortorna byttes ut mot mjukisar och juridiskan försvann så småningom. Ju djupare vi dök inom de olika juridiska ämnesområdena desto mer nyfikna och desto fler frågor fick vi.

Att läsa juridik är något jag verkligen kan rekommendera. Juridiken finns på alla nivåer i samhället och i många olika former. Den finns överallt och överallt behövs vi jurister.

Emmy Hellström

Emmy Hellström, tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Notarietjänstgöring är närmast ett obligatorium för den som vill gå domarbanan eller bli åklagare, och är även populärt hos övriga arbetsgivare inom juridikens värld.

Antagningen till notarietjänstgöring går ut på att de sökande som har högst poäng vid en meritvärdering antas till de platser som finns. Meritvärderingen bygger på en summering av poäng från juristlinjen med poäng som uppnås genom sidomeriter, såsom studier eller praktiskt arbete. Antagningen bygger alltså helt på handlingar och inga personliga intervjuer görs. På Domstolsverkets hemsida hittar du all information om antagningen och tillsättningar.

Att vara tingsnotarie är otroligt lärorikt och roligt. Som ny tingsnotarie har man inom loppet av en vecka fått känna på känslor av alla de slag; glädje, sorg, ilska. Detta på grund av att tingsrätten är en plats där människor hamnar under olika, ofta svåra, perioder av sina liv.

En tingsnotarie bereder, handlägger och med tiden avgör även mål och ärenden av olika slag. I tingsrätten hamnar ärenden och mål av flera olika slag såsom brottmål, tvistemål och ärenden.

Notariens uppgifter vad gäller brottmål är främst att protokollföra vid huvudförhandlingarna för att därefter votera och eventuellt skriva förslag till dom. När notarien fått full behörighet får man handlägga och avgöra brottmål där påföljden inte kan bli annat än böter. Då håller notarien ”egna” huvudförhandlingar, där den har rollen som ordföranden och dömer ihop med tre nämndemän.

När det kommer till tvistemål har notarien som uppgift att bereda dessa till huvudförhandling. Innan ett tvistemål avgörs vid en huvudförhandling brukar tingsrätten hålla en eller flera muntliga förberedelser i målet. Dessa syftar till att göra målet klart för huvudförhandling och under förberedelsen går man igenom parternas yrkanden, grunder och åberopade omständigheter samt bevisning. Notarien protokollför vid dessa förberedelser. Tvistemål som är s.k. förenklade tvistemål får en notarie, med vissa begränsningar, handlägga och själv avgöra.

Domstolsärenden kan röra adoption, ansökningar om god man, förordnanden av särskilt förordnade vårdnadshavare, överklaganden från Kronofogdemyndigheten osv. Ärendena är många!

Detta var lite om vad en tingsnotarie sysslar med om dagarna. På tingsrätten är ingen dag lik någon annan, det enda som förblir detsamma från dag till dag är att man lär sig mycket nytt varje dag.