Archives For Andrés Gómez

Andrés Gómez fick i höstas (2014) STs internationella stipendium för utlandsstudier. Hans plan var att skriva om fackligt aktiva inom oljebranschen i Colombia. Andrés reser just nu runt i Colombia och det här är hans berättelse från mötet med Hector Sanchez. 

Strejker och fredliga protester har ökat i regionen med högst produktion av råolja i Colombia efter att oljepriset fallit. Arbetarna inom oljefacket (USO) är huvudpersonerna i protesterna. Mer än 7000 inhyrda arbetare har avskedats de senaste 3 månaderna av Pacific Rubiales Energy (PRE). Den här korta rapporten handlar om resan med Hector Sanchez, facklig ledare som planerar aktiviteter bland orterna som drabbas av oljeutvinningen och bland arbetare i de drygt 200 uthyrningsfirmor som utgör PRE:s arbetskraft.

…han skulle ha kidnappat 300 personer på fält, utan vapen.

Hector har fått dödshot av okända och varit kidnappad i PREs område av polis och säkerhetsvakter. Han har också suttit i fängelse för anklagelser utan logik. Som att han skulle ha kidnappat 300 personer på fält, utan vapen. Hector är försiktig för han vet att PRE och armén samarbetar. Militärer åker i PRE:s bilar, utan officiell identifikation, och polisens specialstyrkor hänger i PRE:s lokaler. Militariseringen av arbetarnas och invånarnas liv började 2011, när USO började med sina protester.

”De skyddar mig, inga vapen gör det, den här västen skyddar mig mot hoten”

Arméns närvaro ger ingen säkerhetskänsla åt varken Hector eller invånarna. Hector litar inte på armén, han vet att det i området finns olagliga högerextrema paramilitära grupper som inte motarbetas av de statliga styrkorna. Därför åker han runt med internationella observatörer. ”De skyddar mig, inga vapen gör det, den här västen skyddar mig mot hoten” brukade Hector säga under mötena i området. Och med västen menade han Nate, fredsobservatör och fackligt aktiv inom PASO, fackförbund från USA och medföljare till USO och Hector.

Hector samlar folk för att prata om kontroll över oljan, demokrati och mänskliga rättigheter. Han informerar om miljön, miljölicenser och multinationella företags förpliktelser med samhällena. Med arbetarna pratar han arbetsrättigheter, men kontakten är svår. Via arbetsledare och privat säkerhet kan företaget straffa de som visar sympatier för USO genom att avskeda dem. Små tecken kan tyda på folks sympati. Yttrandefriheten blir lidande när man begår brott mot arbetarnas rättigheter, i ett land där man antingen arbetar eller dör.

Ordförande i en underavdelning i USO, Henry Jara, fick dödshot via sms.

Med Hector spenderade vi många dagar denna vecka utan större problem. Men ordförande i en underavdelning i USO, Henry Jara, fick dödshot via sms. Hotet refererade till hans fackliga arbete och tidigare mördare fackliga ledare. Det hände i en kontext där man kräver att PRE och Weatherford återanställer de avskedade arbetarna.

När den ekonomiska situationen är spänd ökar fackligt aktivas motstånd, och då ökar också hoten mot deras liv. Storkapitalet använder då inhemskt våld för att öka sin profit. Trots våldet så skapar människor sin egen samhällsstruktur för att kunna bemöta brotten mot deras fackliga och mänskliga rättigheter.

Läs mer om Andrés arbete i hans tidigare blogginlägg här.