”Det är häftigt att vara en del av en växande organisation!”

Nina jobbar vid Umeå Universitet.

Hur kommer det sig att du började jobba som studentinformatör för ST?

Jag sökte jobbet som studentinformatör efter att ha kommit i kontakt med Fackförbundet ST när jag hade ett förtroendeuppdrag i studentkåren. Det kändes logiskt och givande att arbeta just för Fackförbundet ST då jag läser statsvetenskap och därmed har stora möjligheter att själv så småningom få en karriär inom staten. Jag drogs till de sociala aspekterna av jobbet och uppskattade att jag kunde lägga upp schemat så att inte studierna skulle komma i kläm.

Vad får du göra som studentinformatör?

Som studentinformatör är min uppgift att marknadsföra Fackförbundet ST på Umeå universitet. Det sker genom att vi står vid vårt informationsbord och berättar om vårt studentmedlemskap och de tjänster som man kan använda sig av för att lättare starta igång en karriär inom staten. Vi går också ut i klassrum och presenterar Fackförbundet STs syfte och verksamhet, och är aktiva på arbetsmarknadsmässor i stan.

Dessutom har vi ett antal samarbeten med andra studentorganisationer och tillsammans med dem anordnar vi föreläsningar och studiebesök på statliga arbetsplatser.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det roligaste med att vara studentinformatör är självklart att få träffa studenter. Det är alltid trevligt att informera om vårt medlemskap, att ge tips på praktikplatser och uppsatsstipendium eller bara att prata allmänt om fackets roll i samhället. Jag märker att många studenter är intresserade av att jobba på medborgarnas uppdrag och att man värdesätter samhällsnyttan i sitt framtida arbete likväl som vikten av goda arbetsvillkor.

Det är också häftigt att vara en del av en växande organisation!

Vad tror du att du har för nytta av ditt arbete som studentinformatör i framtiden?

Jag tror att jag kommer att ha nytta av mitt arbete som studentinformatör då jag fått en god insikt i hur många spännande jobb det finns inom staten och vad statliga arbetsgivare efterfrågar inför nyanställningar. Mitt intresse för fackliga frågor var stort redan när jag började som studentinformatör men min kunskap har fördjupats betydligt. Det vore oerhört givande att bli fackligt förtroendevald någon gång i framtiden!

Naturligtvis ser det också bra ut på CV:t att jag har arbetat extra vid sidan av mina studier.

Har du några ”visdomsord” till de som vill söka jobbet?

Jag rekommenderar varmt att söka jobbet som studentinformatör. Arbetet är väldigt socialt, du kan lägga upp schemat så som det passar dig bäst och du får in en bra slant på kontot varje månad.

Viktigt är också att du får goda kunskaper om fackligt arbete och arbetsmarknadsfrågor. Du kommer att arbeta för en stor organisation med över 90 000 medlemmar och du gör en stor insats för att Fackförbundet ST ska kunna fortsätta att växa och företräda alla dessa medlemmar på bästa sätt i frågor som rör löner, pensioner, jämställdhet, arbetsmiljö och internationellt fackligt arbete. Detta är alltså i allra högsta grad ett meningsfullt extrajobb!