Vårterminens internationella stipendium har delats ut och gick till två stipendiater i år. Sebastian Svenberg, doktorand i sociologi vid Örebro Universitet får 5000 kr som bidrag för att genomföra sin studie i England. Vi på Fackförbundet ST säger stort grattis till Sebastian och önskar lycka till på resan!

sebastian-portratt-mot-husvagg

Namn: Sebastian Svenberg
Studie: Kollaborativ produktion och social ontologi – En studie av mobiliseringar för ekonomisk demokrati i Storbritannien

Vad ska du skriva om?

Jag ska skriva om olika sociala rörelser och organisationer som drivits av idéer eller en praktisk strävan att uppnå ekonomisk demokrati. Med detta menar jag att de vill ifrågasätta och gå i konflikt med det privata ägandet som princip för företagande eller att de i praktiken vill skapa alternativ till det sättet att producera.

Det handlar också om viljan att inom till exempel ett företag eller kooperativ kunna fatta beslut demokratiskt. De fallen jag studerar utmärks just av att det är sociala rörelser som ifrågasätter eller praktiskt utmanar privatägd produktion både som ägande- och styrelseform.

Mera precist så vill jag i studien klarlägga hur mobiliseringen av de här rörelserna sker och hur ”kollaborativ produktion”, som jag vill kalla det, inte bara hänger ihop med konflikter kopplat till arbete utan också har med andra politiska och sociala frågor att göra som exempelvis miljöfrågor.

Det är också intressant hur fackföreningsrörelsen på detta sätt varit involverad i skapandet av ekonomiska alternativ och alltså inte bara fungerat som intresseorganisation.

Varför valde du just detta uppsatsämne?

I grunden finns både en sociologisk och en politisk nyfikenhet. Den sociologiska nyfikenheten handlar bland annat om att begripa hur kollaborativ produktion uppstår och vilka slags konflikter och möjligheter det har att göra med.

Hur privata produktionsformer uppstår vet vi ju ganska mycket om, men det är inte lika klart hur och på vilka sociala grunder de ekonomiska alternativen uppkommer.

Jag tycker också att det här ämnet berör aktuella politiska frågor i det att vi ser många låsningar i det parlamentariska styrelseskicket samtidigt som företag kan ta en mängd beslut som har en direkt påverkan på människors liv och framtid.

Vid sidan av en sådan utveckling finns ett antal samtida exempel på organisering av sådant som brukar kallas kollaborativ ekonomi eller ”peer-to-peer-produktion”.

Studien kan förhoppningsvis ge ett empiriskt bidrag till aktuella frågor om kollaborativ ekonomi genom att se på sådana fenomen i relation till historiska fall. Det finns ju till exempel inom fackförbunden, men också i faktiska arbetarägda företag och kooperativ, en lång historia av mobilisering för att förändra både strukturen och motiven för produktion av varor och tjänster.

Varför går resan till just England?

England och Storbritannien har en lång historia av rörelser som organiserat sig kooperativt och kollaborativt. Det har också i den brittiska fackföreningsrörelsen funnits en orientering mot ekonomisk demokrati av olika slag.

Varför just Storbritannien utmärker sig i detta är inget jag kommer kunna eller försöka ge svar på, men det finns både på det idémässiga planet och i praktisk organisering flera intressanta fall att studera.

Vilka utmaningar tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?

Att resa till England handlar bland annat om att jag där kan träffa intervjupersoner och komma åt arkiv, vilket kommer att utgöra underlaget för det empiriska materialet i min studie.

Arkivmaterialet är troligtvis mycket omfattande och det kommer vara svårt att sålla i stora mängder text och dokument. Vad gäller intervjuerna så kommer det vara en utmaning att få fatt på de personer som jag vill intervjua.

En del av de här personerna är också idag väldigt gamla och jag måste självklart ha en respekt för att de kanske inte vill eller kan ställa upp på forskningsintervjuer. Men det ska också såklart bli spännande att träffa personer som har självupplevda historier att berätta kring några av de historiska fallen.

Vill du också söka STs internationella stipendium?

Är du studentmedlem i ST och vill göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete? Då kan du söka STs internationella stipendium.

Att det finns lokalt engagemang är avgörande för att medlemmarna ska få fackligt stöd på sin arbetsplats. Bahhar Mohammadi berättar om vad det innebär att vara arbetsplatsombud, varför det är viktigt att engagera sig fackligt och varför hon valt Fackförbundet ST.

img_0137_blogg

Namn: Bahhar Mohammadi
Akademisk bakgrund: Kandidatexamen i politisk vetenskap samt fristående kurser i diverse ämnen, Lunds universitet.
Arbetsplats: Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkring
Yrke: Personlig handläggare- sjukpenning.

Vad gör ett arbetsplatsombud?

Min roll som arbetsplatsombud innebär att jag är närmast medlemmarna och driver de frågor som medlemmarna tycker är viktigt. Jag representerar facket på arbetsplatsen och är länken mellan medlemmarna, arbetsgivaren och sektionsstyrelsen.

Det som är viktigt som arbetsplatsombud är att få medlemmarnas frågor upp på dagordningen.

Även om beslutsvägen ibland kan vara lång och snårig så är det viktigt att medlemmar på arbetsplatsen kan se att det finns möjlighet att påverka och att de lyssnas på. Det är ju trots allt medlemmarna som jobbar med det dagliga arbetet och kan verksamheten.

Ibland kan det kännas ensamt om arbetsplatsombud men jag har haft ett jättebra stöd i en stabil och kunnig sektionsstyrelse där ledamöterna bara varit ett mejl eller telefonsamtal bort. Det är en trygghet att veta att sektionen finns som ett stöd när man har frågor eller funderingar.

Varför är det viktigt att engagera sig fackligt?

Den absolut viktigaste anledningen till att engagera sig fackligt är att det ger en möjlighet att påverka arbetet. I samverkan med arbetsgivaren har facket en möjlighet att lyfta frågor, tankar och åsikter som medlemmarna på arbetsplatsen har. Ett gott samarbete med arbetsgivaren kan ge mycket, både för arbetsgivaren och medlemmarna.

I mitt arbete som handläggare har jag också haft nytta av det har lärt mig på fackliga utbildningar. Jag har arbetsuppgifter där kunskaper inom arbetsrätt har kommit väl till hands.

Rollen som arbetsplatsombud har även gett mig en inblick i hur beslutsprocesserna på arbetsplatsen fungerar och hur nationella beslut implementeras på lokala arbetsplatser och påverkar oss som medlemmar.

Varför har du valt Fackförbundet ST som förbund?

Jag var studerandemedlem i Fackförbundet ST och arbeta under min studieperiod som informatör på mitt universitet så steget var inte långt för att bli yrkesmedlem. Det sätt som Fackförbundet ST organiseras tilltalar mig, särskilt tanken om att alla på arbetsplatsen får vara med och organisera sig är en av anledningarna till att jag valde ST.

En annan anledning var att ST som fackförbund tar tydlig ställning i politiska frågor utan att var partipolitiskt. För mig är det viktigt att vara medlem i en organisation som vågar agera och stå för arbetstagarna, över hela världen.

istock_74979155_xlarge_bl
Det är inte enkelt att ge sig själv goda råd. Många gånger styr känslan snarare än tänkandet våra beslut. Men om du befinner dig i ett läge där du funderar över vad du vill göra med ditt liv, avsätt tid och undersök vad det är som du längtar efter. Inger Ehn-Knobblock, en av STs karriärcoacher, har frågeställningarna som du behöver söka svar på för att komma vidare i din karriär.

Här är några förslag på frågor för dig som vill komma igång med ditt nästa karriärsteg.

 • Gå igenom frågorna, fundera och skriv ner svaren.
 • Gör därefter en handlingsplan där det också framgår när i tid du ska ha uppnått dina mål.
 • Se även till att formulera konkreta insatser för vad du ska göra och hur du gör det.

Vilka är dina långsiktiga mål i arbetslivet?

När du är säker på var du vill komma i ditt yrkesliv behöver fundera över vad som krävs för att nå dina mål.

Se över vilka kunskaper du måste skaffa eller vidareutveckla för att komma dit du vill. Hur kan du skaffa dig den kompetens och de resurser som du behöver för att nå målet?

Hur ser ditt nätverk ut?

Inventera din bekantskapskrets! Vilka kontakter har dina vänner? Kanske en lärare eller en gammal chef vara en dörröppnare för din karriär? Eftersom många jobb aldrig utannonseras bör du använda ditt eget nätverk (glöm inte bort ditt digitala nätverk) för att hitta oväntade nya jobbmöjligheter.

Vilka arbetsgivare kan vara intressanta?

Börja också kartlägga vilka arbetsgivare som finns runt omkring dig. Kontakta personer som arbetar där du skulle vilja jobba. Intervjua dem och undersök om det är en arbetsplats som du skulle kunna trivas och utvecklas på.

”Glassiga” hemsidor berättar sällan hur det verkligen är att jobba på ett visst ställe. Med det menar jag att det gäller att du behöver ta dig förbi värderingsord och ”glättiga” självpresentationer.

Om det till exempel är viktigt för dig att arbetsgivaren uppmuntrar konstruktiv kritik och nya förslag från de anställda. Be då den du intervjuar exemplifiera på vilket sätt nya förslag tas emot.

Skicka in en intresseanmälan!

När du hittat en arbetsplats som känns rätt för dig kan du skicka in en intresseanmälan.

Presentera vad just du skulle kunna bidra med för att utveckla verksamheten. Se till att följa upp din intresseanmälan efter en kortare tid.

Undersök om arbetsgivaren saknar något i ditt cv eller önskar att du utvecklar något i ditt personliga brev. Ha hela tiden ditt mål för ögonen, var tålmodig och ompröva lite då och då vad du helst vill jobba med.

Ta kontakt med våra karriärcoacher

Som medlem kan du ta hjälp av våra erfarna karriärcoacher. Coachsamtalen tar ca 45 minuter och sker över telefon. Boka ett samtal redan idag >>

istock_91157549_xxxlarge_blogg

Inom det statliga avtalsområdet gäller överlag individuell lönesättning. Nyanställda ska alltså inte erbjudas samma ingångslön. Faktorer som påverkar vilken lön du kan få är marknadsvärdet på din kompetens, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, din utbildning och erfarenhet, men också hur bra du är på att förhandla. Här är några saker du bör tänka på för att få en så bra ingångslön som möjligt.

Ange inte löneanspråk i din jobbansökan

Många arbetsgivare vill att du anger löneanspråk redan i din ansökan, men det avråder vi ifrån. Det är svårt att utifrån en annons göra sig en bild av hur pass kvalificerat ett arbete är, och det kan vara svårt att justera ett anspråk du redan lämnat till din arbetsgivare.

Det finns också en risk att du blir bortgallrad redan i ett tidigt skede, om ditt löneanspråk skulle ligga väldigt långt ifrån arbetsgivarens bild. Hur vet du då var du ska lägga ditt löneanspråk?

Läs på lönestatistik

Kolla hur lönestatistiken för ditt yrke och din arbetsgivare ser ut. Står det med en facklig kontaktperson i annonsen? Ring hen och fråga hur löneläget ser ut och vad andra nyanställda gått in på för löner. Om det inte står med någon facklig kontaktperson är det svårare.

Om du vet vilket fackförbund arbetsgivaren har kollektivavtal med, kan du ta kontakt med förbundet och fråga om lönestatistik. De flesta fackförbund ger lönerådgivning även till den som ännu inte är medlem.

Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal, får du vara kreativ! Googla lönestatistik, hör med vänner och bekanta som jobbar med liknande saker. Och kom ihåg att lönestatistiken inte säger vad du ska begära, utan är en bild av hur löneläget ser ut idag.

Vilken lön skulle du vara nöjd med?

När du läst på och vet vilka ramar som finns kan du börja fundera över följande frågor:

 • Vilken lön skulle du vara nöjd med?
 • Vad är den lägsta lön du kan tänka dig att acceptera?
 • Vilka argument ska du använda för att få lönen du vill ha?

Värdera dina meriter

Det är inte så lätt att veta hur man ska värdera sina meriter efter vad arbetsgivaren söker för jobbet. Ta gärna de som finns i annonsen med en nypa salt, de är ofta mer en önskelista än kravspecifikation.

Om du blivit kallad till intervju, är arbetsgivaren intresserad av dig och de meriter du har. Meriter kan vara många saker, tänk stort!

Gå inte in med för lågt löneanspråk

Som ny på arbetsmarknaden vill en ofta bara få ett jobb, och kan då tänka att ingångslönen inte spelar så stor roll, eller att om du är duktig så kommer du ändå upp i lön så småningom.

Tyvärr är det så att om du går in på en för låg lön, är det väldigt svårt att komma ikapp sina kollegor i de årliga lönerevisionerna. Gå därför inte in med ett för lågt löneanspråk.

Väg in andra förmåner än lön

Glöm inte att det finns andra anställningsvillkor du kan förhandla om än lön. Till exempel löneförmåner, semesterdagar, utbildningar eller något annat som är viktigt för dig.

Det är också bra att fundera över är också vad som ingår i den månadslön du erbjudits. Får du övertidsersättning eller inte? Ingår du i årets lönerevision? Friskvårdsbidrag, tjänstepension, chanser till kompetensutbildning kan också vara förmåner som ingår i en anställning som du bör väga in i ditt anspråk.

Vill du veta mer?

STs lönerådgivare ger dig tips och coachning inför förhandlingen och hjälper dig att hitta och tolka lönestatistik. Ring 0771-555 444 eller mejla stdirekt@st.org.

istock_58844802_xxxlarge_blogg
Stress och stresshantering är ett ständigt aktuellt tema. Pernilla Lovén på företaget NORMACT utbildar om stresshantering utifrån metoden ACT – Acceptance Commitment Training. Under våren föreläste Pernilla för ST medlemmar vid ett event på Moderna Museet, nu har vi ställt tre snabba frågor om stress och ACT som kan vara till hjälp i stresshanteringen.

Vad är stress?

Stress är en form av beredskap. Det är en uråldrig och naturlig reaktion för att kunna hantera utmaningar eller hot. Stress kan vara kort- eller långsiktig. Kortsiktig stress höjer temporärt förmågan för sinne och kropp att prestera optimalt. När utmaningen eller hotet är borta så återgår kroppen och sinnets förmåga till det normala. Denna stress har ofta en tydlig början och slut och är ofarlig.

Långsiktig stress uppstår vid en ständig aktivering av stressreaktionen. Det är frånvaro av tillräcklig återhämtning. Långvarig stress är farlig.

För att synliggöra din egen situation behöver du öka din kunskap och medvetenhet om vad stress är generellt och specifikt hur stress påverkar dig och ditt liv.

Hur kan jag arbeta förebyggande med stresshantering?

Utifrån forskning om stress så framgår det att följande fem saker är effektivt mot stress. Så det förebyggande arbetet handlar om att jag känner till dessa och att i den mån det är möjligt göra/tillämpa dem på mitt eget liv:

 1. Motion/fysisk aktivitet
 2. Återhämtning (inklusive sömn)
 3. Förändra eller ta bort saker som stressar mig
 4. Acceptans (förändra mitt förhållningssätt)
 5. Medveten närvaro

För dig som vill öka din kunskap om stress med utgångspunkt i ACT: www.papilly.com

Hur kan jag hjälpa en vän som jag tror lider av stress?

Det är vanligt att jag som vän ser signaler på långvarig stress som personen själv inte ser. Det kan vara svårt att nå fram då personer som lider av stress ofta kan bli arga, irriterade eller sluta sig när omgivningen berättar vad de ser.

Läs mer för dig som anhörig på http://www.stressmottagningen.nu.

Läs också:
”Stress i studentlivet”
”Appar och metoder som får dig att sluta prokrastinera” 

Martin Vysoký is one of the winners of STs scholarships for field studies abroad. In his journey to Buenos Aires he investigated issues related to social inequality. The objective was to explore how to approach these places through landscape architecture practice to accelerate overall goal of help to secure the most fundamental human basic needs.

me_meeting_with_locals_in_informal_area_bl

Parking your car in a garage, getting into your fully equipped apartment with a fast-speed elevator and discuss social inequality while sipping a hot cup of tea or coffee is a good way how to enrich your own manifestation about an issue.

But this isn’t enough to tackle these issues. It isn’t enough until the moment when you experience this reality fully with your heart and intellect.

That’s one of main reasons why I decided to voluntarily leave my comfort zone and for two months live in places where this global challenge is highly concentrated – in South America in Buenos Aires.

kollage1

Leaving the European state of mind

The first most challenging moments were to leave aside my European state of mind, and also try not to evaluate the new comprehensive reality which was unfolding in front of me according to our European living standards. It wouldn’t make sense within ”good purpose of help” and from sheer ignorance of comprehensive reality of the informal area i.e. slums, destroy that what reveals as invisible value.

I think that under the flag of western civilization, Christianity etc. was already done lot of mistakes by ignoring and not respecting different cultural standards. I’ve found out that informal area is not necessary just extraction of negativity but that there are also values about which people from far more developed areas might be even jealous about (like sense of community, possibility to upgrade their place without bureaucratic obstacles, natural way of making authority, etc.).

Government represents a direct link to positive change

While spending several days in the informal area, communicating with social workers, architects and teachers I’ve got good overview of good practice how to approach these challenging and stigmatized contexts.

In every informal area inside of the capital Buenos Aires nowadays is presented one operative unit which is composed from social workers who represent the government. They provide very crucial and direct links between local citizens and local authority.

Always when there is a need to make positive change in such context one of their tasks is to start with gathering all necessary information about a place, mainly from people where such changes are going to be proposed.

Revitalizing socio-economically challenged areas

For example if there is a street with the potential to be revitalized, one of the first steps is that social workers and architects are going to emphasize and capture the social perspective from every person who is living on that street.

When this is recognized, an idea to solve certain issues is formulated and after that, construction and betterment of physical space can begin. But not solely from users who inhabit the space but co-created together with them according to the decisions they have agreed upon.

In Europe we call it active public participation, and usually this action is not that coherent in our context, or sometimes it is missing totally. However, in informal areas or slums its presence is crucial.

If this process would be neglected all new ideas would be most likely vandalized or invaded with the new informal housing.

Bettering the issues of social inequality

I order to gain knowledge of such an approach, I started to study one specific area and unfold pre-existence conditions there. For example by asking local people questions to get to know what they think is the problem or current quality.

With these findings social workers have better possibilities to navigate more successfully their next actions for betterment of the environment for the local citizens and tackle the issue of social inequality.

Also read: https://ststudentbloggen.org/2016/04/05/transforming-social-inequality-in-buenos-aires/