Archives For mångfald

Jennifer Aulin

Jennifer Aulin

Jag heter Jennifer Aulin och arbetar vid Uppsala universitet som utbildningsadministratör. Jag har arbetat statligt sen 2003 och trivs väldigt bra inom universitetsvärlden. I mitt jobb får jag tillfälle att träffa många olika människor och arbeta med en stor mängd varierande och utmanande arbetsuppgifter. Förra året arbetade jag med valberedning inom ST (vilket var väldigt kul!) och är nu arbetsplatsombud för mina kollegor vid min institution.

Varför tycker du det är viktigt att ST jobbar med HBTQ-frågor?
Facket har så många viktiga uppgifter, och vi har ju fackföreningsrörelsen att tacka för mycket som vi tar för givet i det svenska arbetslivet – kollektivavtal, löneförhandlingar, semester och så vidare. Det är viktigt att vi fortsätter att bevaka dessa frågor och samtidigt arbetar med andra viktiga områden, som till exempel likabehandling, tolerans och mångfald i arbetslivet. I min mening är HBTQ-frågor något som angår oss alla. Antingen berörs man personligen av ämnet eller så ser man det som en fråga om solidaritet att engagera sig i de här frågorna.

I min mening är HBTQ-frågor något som angår oss alla

Varför är det viktigt att gå med i Pride-paraden?
Att gå med i Pride-paraden är ett konkret sätt att visa sitt engagemang, och dessutom är det väldigt roligt! Ju fler vi är som visar att vi bryr oss om HBTQ-frågor desto bättre. Och alla som deltar i paraden gör just detta. Ta chansen och delta om du har möjlighet!

Hur kommer du skapa uppmärksamhet kring Stockholm Pride på din arbetsplats?
Som arbetsplatsombud kommer jag naturligtvis göra reklam och bjuda in mina kollegor att delta via mejl och affischer på arbetsplatsen. Vi som arbetar tillsammans pratar ju också med varandra till vardags. Redan nu är vi en liten grupp som planerar att åka tillsammans från Uppsala. Vi ser det som en fin och meningsfull avslutning på semestern (och ett strålande sätt att inleda det nya arbetsåret) att tillsammans delta i paraden i början av augusti.

Vad är ditt bästa Stockholm Pride minne?
Mitt bästa Pride-minne är nog den fantastiska stämningen under själva paraddagen. Så många glada människor som tillsammans visar att vi bryr oss är något som verkligen berör. Stämningen på plats är svårslagen. Kombinationen av fest, stolthet och allvar är något man annars inte får uppleva så ofta.

Vill du gå med ST i Pride-paraden? Här kan du se till vem du kan anmäla dig till i just din stad

Joel Degols Nilsson, studerandeombudsman, Fackförbundet ST

Joel Degols Nilsson, studerandeombudsman, Fackförbundet ST

Efter valdagen den 14 september förra veckan vaknade svenska folket upp till nytt politiskt landskap. Alliansregeringen avgick och det är Socialdemokraternas Stefan Löfven som nu får möjlighet att bilda regering. Vilka partier den regeringen kommer att innehålla och vem som kommer samarbeta med vem i riksdagen återstår fortfarande att se. Vad denna osäkra parlamentariska situation kommer att innebära för STs medlemmar på de olika myndigheterna samt hur utbildningspolitiken påverkas finns det givetvis också stora frågetecken kring.

Ett parti ökade mer än något annat i riksdagsvalet. Sverigedemokraterna fick 12,9 procent av rösterna och är därmed Sveriges tredje största parti. Hur det gick till och varför det blev så frågar sig nu medier, politiker och en stor majoritet av väljarna. Debatterna och åsikterna i denna fråga lär bli många den närmsta tiden, och troligtvis även under resten av mandatperioden.

Vi på Fackförbundet ST tycker det är viktigt att i detta läge klargöra STs hållning. ST är en partipolitiskt oberoende förening som endast tar ställning i politiska frågor utifrån medlemmarnas vilja och intressen. Detta gör att ST kan driva de frågor som är viktigast för medlemmarna och försöka påverka beslutsfattare oavsett deras politiska färg.

För STs medlemmar är alla människors lika värde och ett aktivt ställningstagande mot diskriminering och för mångfald grunden för det fackliga arbetet. Med dessa värderingar som utgångspunkt fattade förbundet redan 2010 beslut om ett förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna. Det innebär kortfattat att förbundet anser att det inte är förenligt att vara förtroendevald i ST och samtidigt aktiv i Sverigedemokraterna. SD driver en politik som står i kontrast med STs värdegrund och stadgar i grundläggande fri- och rättigheter. Alla medlemmar i Fackförbundet ST ska kunna känna sig trygga i att deras företrädare agerar utifrån STs värdegrund. Detta ställningstagande förändras inte på något sätt av det senaste valresultatet.

Jolin Edbrand, kommunikatör, Fackförbundet ST

Jolin Edbrand, kommunikatör, Fackförbundet ST

Att få jobb genom sina kontakter har blivit vanligare. Traditionella kanaler som Arbetsförmedlingens platsbank är inte längre ett självklart förstahandsval för organisationer som behöver nyanställa. Inom vissa sektorer är det vanligt att man utlyser så kallade rekryteringsbonusar till anställda som tipsar om lämpliga kandidater i sitt eget nätverk till en ledig tjänst inom företaget.

Vad innebär då detta för dig som arbetssökande? Jo, att vikten av ditt personliga nätverk blir allt större. Att dammsuga nätet efter intressanta platsannonser är kanske inte längre det effektivaste sättet att skaffa sig ett jobb. Minst lika viktigt kan vara att du berättar öppet för de du känner om att du letar nytt jobb, och att du utökar ditt kontaktnät ytterligare. Det finns hel del bra information på STs karriärsidor om att använda sig av kontaktnätet och spontana kontakter. För dig som student kan det löna sig att vara aktiv i studentföreningar och att välja sommar- och extrajobb med omsorg.

En annan intressant fråga är vad det innebär för arbetsmarknaden i stort? Bland arbetsgivare ses informella rekryteringskanaler ofta som snabba, billiga och effektiva. Men det finns även en risk för att mångfalden på arbetsplatsen minskar, då befintliga anställda tenderar att tipsa om kandidater som liknar dem själva. Det blir också svårare att ta sig in på arbetsmarknaden för dem som saknar ett starkt kontaktnät – till exempel många ungdomar och nyanlända invandrare.

Caroline Tovatt vid Linköpings universitet har i sin avhandling ”Erkännandets Janusansike – Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer” undersökt de informella processerna i en rekrytering. I avhandlingen konstateras att för unga spelar familjesituationen stor roll. Ofta är det föräldrar, släktingar och vänner till dessa som hjälper en att få in en första fot på arbetsmarknaden.
– Bor du i ett bra område, går i rätt skola och har föräldrar som jobbar och har hyfsat hög status så underlättas inträdet på arbetsmarknaden, säger Caroline Tovatt i ett pressmeddelande.

Senare i livet spelar studiekamrater, vänner, och tidigare kollegor en större roll. Även för högutbildade som saknar starka kontakter kan det bli svårt att få ett jobb som motsvarar ens utbildningsnivå. Däremot är det inte nödvändigtvis så att du får fler rekommendationer ju större ditt nätverk är.
– Det beror på att erkännandet är mer komplext än så. Du kan till exempel inte engagera dig i en förening med syftet att få goda kontakter. Erkännandet av dig i föreningen kommer efter att andra sett och fått respekt för att du brinner i själva sakfrågan, säger Caroline Tovatt.

För dig som ska söka jobb blir slutsatsen att ditt nätverk är oändligt viktigt, men satsa i första hand på kvalitet och inte kvantitet. För den som ska rekrytera vill jag tipsa om TCOs handbok ”Rekrytera utan att diskriminera”. I den finns en bra guide till hur man kan göra rekryteringsprocessen mer strukturerad och på så sätt inte missa talanger på grund av slarv eller förutfattade meningar. För visst ligger det väl i alla arbetsgivares intresse att hitta den mest kompetenta kandidaten till varje tjänst?

Bojana Mandic

Bojana Mandic, studerandeombudsman, Fackförbundet ST

På internationella kvinnodagen arrangerade Fackförbundet ST två seminarier tillsammans med Rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen har på bara ett par år blivit större på Facebook än alla politiska partier. Att de lyckats så bra tror de själva beror på att de har lyckats skapa ett enkelt sätt att verka för en fråga som är svår och komplex att angripa.

Deras idé är enkel: Genom efterlysningar på Facebook hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som hamnat i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om exempelvis kön, ursprung och fysiska förutsättningar. Alla kan kostnadsfritt få hjälp av organisationen. I skrivandets stund har Rättviseförmedlingen gjort fler än 450 efterlysningar och fler än 16 000 tips har kommit in från de numera drygt 40 000 gillarna på FB.

Genom sina efterlysningar har de lyckats att engagera individer som ”gillar” dem på Facebook och på det sättet involvera oss.

”Alla människor vill känna att de är viktiga, kompetenta och omtyckta”, menar Frida Mörtsell, projektledare och community manager på Rättviseförmedlingen. Hon menar att Rättviseförmedlingen förmedlat detta till sina ”gillare” och på det sättet fått de att känna att det är de själva som är Rättviseförmedlingen. När jag träffar Frida är det svårt att låta bli att dras med i hennes engagemang och hon delar med sig frikostigt av organisationens framgångssaga. Trots allt, Rättviseförmedlingen hoppas på att deras arbete kan sprida sig och bidra till strukturella förändringar så att de 2020 kan lägga ner organisationen. Därför finns inga affärshemligheter, snarare tvärtom!

Bild: Rättviseförmedlingen

Hon passar på att ge oss konkreta tips om man vill ha verklig förändring på sin arbetsplats, organisation eller bransch. ”Om man gör egna listor inom sitt område så råder det bot på att ta den enkla vägen, det blir svårare med förklaringar som ”de finns inte” om en kompetens kommit i skymundan på grund av stereotypa föreställningar”.

Gör såhär för att skapa din egen lista:
1. Räkna: Börja räkna på din egen arbetsplats, organisation eller bransch för att hitta mönster över representationen.
2. Kartlägg: Kartlägg din bransch, sektor eller arbetsområde – det kommer göra det svårare att komma med enkla bortförklaringarna som ”Det finns inga andra” när du har gjort en ordentligt kartläggning.
3. Börja med de svåraste: När du nu har en lista, börja med att hitta och synliggöra den kompetens som minst tar plats, de andra kommer ändå få utrymme.

På våra medlemmars arbetsplatser är man väl medveten om behovet av att öka representativiteten gällande bl.a. kvinnor på chefsposter och att det generellt behövs en större mångfald bland statligt anställda tjänstemän för att representativiteten ska spegla medborgarna (se Framtidsjobb i staten). Det behövs dock tydliga handlingsplaner för att uppnå detta, kanske kan våra medlemmars arbetsgivare inspireras av Rättviseförmedlingen.

Låt oss hjälpa Rättviseförmedlingen att avveckla sig själva. Låt oss börja räkna.

Inbjudan Stockholm

Inbjudan Stockholm

ST firar varje år Internationella kvinnodagen med en mängd olika evenemang över hela landet. I år känns det extra kul att bjuda in till två seminarier i Stockholm och Uppsala, då vi ska få bekanta oss med Rättviseförmedlingen.

Rättviseförmedlingen är en ideell förening som hjälper andra att rekrytera fler personer från underrepresenterade grupper till olika uppdrag. Detta görs via efterlysningar, främst på Facebook där  Rättviseförmedlingen har över 38 000 fans. Tipsen sammanställs sedan i listor som alla kan ta del av på webben.

Inbjudan Uppsala

Inbjudan Uppsala

Efterlysningarna kan röra sig om allt från styrelseuppdrag till DJ-jobb. Ofta handlar det om att få in fler kvinnor, men det kan även gå ut på att till exempel hitta fler män till ett annars kvinnodominerat område, eller att hitta personer med annan bakgrund än svensk.

Under seminarierna kommer du att få lyssna till Frida Mörtsell, community manager på Rättviseförmedlingen. Frida jobbar med Rättviseförmedlingens efterlysningar och kommer att berätta om verksamheten och ge sina egna tips på vad du själv kan göra för att öka jämställdheten och mångfalden i olika sammanhang.

Här hittar du alla detaljer om seminarierna:

Vi bjuder på frukost respektive lättare lunch. Dessutom har ni chansen att vinna fina priser på plats! Anmäl dig redan idag då antalet platser är begränsat, till anmalan@st.org.

Vi ses den 8 mars!