Archives For otrygga jobb

Maja Lind, informationsassistent, Fackförbundet ST

Maja Lind, informationsassistent, Fackförbundet ST

Att visstidsanställningar är vanligare bland ungdomar är ingen nyhet. De flesta unga som kommer ut på arbetsmarknaden stöter på ett välbekant moment 22. Du har ingen arbetslivserfarenhet och behöver ett jobb för att få det. Men du får inget jobb för du har ingen erfarenhet. Vad gör du? Du tar såklart en visstidsanställning och bättrar på meritlistan.

Det är såklart inget fel på visstidsanställningar i sig. Det är när de missbrukas som vi bör vara vaksamma. I början av maj kunde ST avslöja att staten är sämre än den privata sektorn på fasta jobb. Stapling av visstidsanställningar är vanligt förekommande och utnyttjas alltför generöst. När jag hör argumenten för visstidsanställningar brukar de bygga på att det blir lättare för just unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Men vi har ju redan ett sådant system: provanställningen.

Vad kan vi då göra åt det här dilemmat? Jo, för det första kan vi engagera oss fackligt för att tillsammans lägga press på arbetsgivaren och själva påverka våra anställningsvillkor. På detta sätt kan du på både lokal och nationell nivå göra skillnad. Det andra, och mest aktuella sättet att påverka, är att rösta fram lämpliga kandidater som kan föra din talan på högre nivå. Exempelvis genom att rösta i valet till Europaparlamentet.

Enligt SVT Nyheter är unga de minst intresserade och minst benägna att rösta i EU-valet. Synd, eller hur? Eftersom det är att slänga bort sin demokratiska rättighet och ett sätt att påverka sina arbetsvillkor. EU-valet hålls söndagen den 25 maj men du kan redan nu förtidsrösta. Omkring 400 miljoner väljare har rösträtt. Vill du vara med och påverka hur din framtid kommer att se ut?

infografik-visstid

Jolin Löf, kommunikatör, Fackförbundet ST

Jolin Edbrand, kommunikatör, Fackförbundet ST

I mitt förra inlägg skrev jag om otrygga anställningar och mina egna erfarenheter av detta. Den här gången tänkte jag försöka reda ut vad som gäller för dig som fått ett jobb utan fast anställning. Jag har träffat Martin Hjorth, ombudsman på Fackförbundet ST och ställt de frågor som jag själv kanske borde ha ställt till facket när jag jobbade mig igenom alla möjliga anställningsformer.

Hur länge kan man vara visstidsanställd?
– Enligt Lagen om anställningsskydd kan du vara visstidsanställd på en s.k. allmän visstidsanställning i högst två år. Du kan också ha en s.k. vikariatsanställning i högst två år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. En arbetsgivare kan alltså använda båda anställningsformerna på en och samma arbetstagare. Utöver detta finns en möjlighet för arbetsgivaren att använda sig av provanställning i sex månader. För säsongsanställda finns ingen tidsgräns.

Har jag rätt till någon löneökning som visstidsanställd?
– Det finns ingen lag som reglerar detta. Däremot kan kollektivavtalet ge en sådan rätt. Det är bra om du kontrollerar med det kollektivavtalsbärande facket vad som gäller för visstidsanställda i lönehänseende innan du skriver på ett avtal.Om det inte finns något kollektivavtal blir det en förhandlingsfråga mellan dig och arbetsgivaren.

Har den som varit visstidsanställd företrädesrätt till nästa tjänst som blir ledig inom organisationen?
– Ja, en förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. För säsongsanställning gäller något annorlunda regler. Ytterligare en förutsättning för rätten till företräde är att du har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett antal olika tidsbegränsade anställningsformer där reglerna skiljer sig till viss del. För att kringgå den regel som säger att du ska bli fast anställd efter två år kan arbetsgivaren alltså istället ge dig ett nytt avtal där din anställning kallas något annat men fortfarande är osäker, trots att du fortfarande har samma tjänst. Det är det som menas med ”stapling” av korta anställningar.

För att verkligen komma till rätta med problemen krävs en ändring i lagen, något som TCO länge har drivit. EU-kommissionen har nu fastslagit att den svenska lagstiftningen bryter mot EUs direktiv om visstidsanställningar, vilket innebär att Sverige riskerar att hamna i EU-domstolen om inte ett förslag till åtgärd presenteras senast den 22 april. Så kanske är en lagändring inte alltför långt borta.

Hur gick det då för mig med mitt ofasta jobb? Liksom många av mina kollegor valde jag att gå vidare när jag hittade ett jobb med bättre anställningsvillkor. I längden blir detta förstås ett problem även för arbetsgivaren – hög personalomsättning är dyrt. Dessutom går man miste om en hel del kompetens och innovation när personalstyrkan ständigt byts ut och de som är där inte vågar tänka långsiktigt. Fler trygga jobb leder till fler trygga anställda och jag tror personligen att det skulle kunna ge många positiva effekter för både arbetstagare och arbetsgivare.

Jolin Löf, kommunikatör, Fackförbundet ST

Jolin Edbrand, kommunikatör, Fackförbundet ST

De tidsbegränsade anställningarna har ökat kraftigt de senaste åren. Bland tjänstemännen är det främst unga kvinnor som har otrygga jobb – det vill säga annan anställningsform än tillsvidareanställd.

Det finns en utbredd myt om att den yngre generationen är så flexibel och ombytlig att de inte vill ha fasta jobb. Trots att undersökning efter undersökning visar att unga, precis som äldre, allra helst vill vara fast anställda.

Otrygga anställningar skapar otrygga medarbetare. Om man känner att anställningen hela tiden hänger på en skör tråd blir det svårare att säga ifrån och ställa krav när arbetsförhållandena är dåliga. Planer på att köpa bostad eller bilda familj får ofta skjutas på framtiden. Forskningen visar dessutom att tidsbegränsat anställda upplever mer stress, har sämre hälsa och får mindre kompetensutveckling.

Självklart behöver organisationer ha möjligheten att visstidsanställa, men tyvärr gör rådande lagstiftning att den möjligheten kan missbrukas. Det händer att arbetsgivare sätter i system att stapla olika typer av tidsbegränsade anställningar på varandra för att undvika att behöva fastanställa någon trots att det finns ett långsiktigt behov.

På mitt första jobb efter examen blev jag först timanställd för att sedan få ett vikariat och därefter få en projektanställning i ett fiktivt projekt. Visst var jag glad att ha ett jobb, men dessvärre var lönen låg och arbetsbelastningen hög. Eftersom jag ständigt hade ett kontrakt som var på väg att gå ut, och som jag på något sätt kände att jag skulle vara tacksam om jag fick förlängt, blev det aldrig riktigt läge att ta upp det med chefen.

Färre än hälften på min avdelning hade fast anställning och vi som var ”ofasta” hade helt andra villkor. Dels fick vi inga årliga lönehöjningar. Dels hade vi högre prestationskrav och riskerade hela tiden att bli utbytta om vi inte nådde upp till målen. Det hände att även duktiga medarbetare som varit med länge åkte ut om de hamnade i en tillfällig svacka och inte presterade på topp.

Som ny i arbetslivet visste jag väldigt lite om mina rättigheter. Det var en stor organisation med gott rykte så jag litade på att allt gick rätt till. Facket hade jag gått med i, men jag visste inte riktigt vad de kunde hjälpa mig med eller hur man gjorde för att själv engagera sig. I mitt nästa inlägg tänkte jag, bättre sent än aldrig, ställa alla frågor som jag borde ha ställt då till en ombudsman och försöka reda ut vad som egentligen gäller för den som har en otrygg anställning.