Archives For söka jobb

stb_BL

Nu är det snart examenstider för många  studenter vilket innebär att det är dags att söka jobb. En av Sveriges få certifierade rekryterare, Nils Hallén, berättar om trender inom rekrytering och vad du som student bör tänka på vid intervjutillfället och när du skriver CV.

Många studenter har inte tidigare arbetslivserfarenhet när de ska söka jobb efter studierna, vad kan de tänka på?

Den enklaste vägen är givetvis att söka jobb där det inte krävs så mycket arbetslivserfarenhet. Många arbetsgivare vill ändå se vad du har lyckats åstadkomma, och inte enbart att du är duktig på att kunna ta in kunskap.

Du kan försöka få fram vad du har gjort utifrån din erfarenhet. Exempelvis genom att lyfta fram hur du har arbetat vid eventuella examensarbeten eller andra situationer i studierna där du har åstadkommit resultat. Du kan också berätta om sidoaktiviteter och engagemang utanför studierna.

Så ideellt engagemang kan vara relevant?

Det är många arbetsgivare som ser det som relevant, inte minst om de träffar kandidater som inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Återigen handlar det om att lyfta fram vad man har lärt sig av det ideella arbetet, och hur dessa lärdomar och erfarenheter kan översättas till nytta för den framtida arbetsgivaren.

Hur kan man lyfta vikten av sin utbildning, utan att ”räkna upp kurser”, i ansökningsprocessen?

Många arbetsgivare är intresserade av varför du har valt den utbildning du har genomgått, och vad du själv tycker att du har lärt dig av den.

Istället för att beskriva vilka kurser du har gått igenom, kan du då beskriva dina egna lärdomar från utbildningen och hur dessa lärdomar kan användas praktiskt i arbetslivet.

Vilken betydelse har dubbelexamina vid rekrytering?

Det kan vara en fördel för vissa jobb, men det skiftar säkert mycket från arbetsgivare till arbetsgivare. Det är dock svårt att få en dubbelexamen att ersätta arbetslivserfarenhet.

Det absolut bästa är nog att visa att man både har kunskaper, och
kan omsätta dessa till praktiskt arbete.

Om du saknar arbetslivserfarenhet, kanske du inte bör tänka att det löser sig genom att läsa fler kurser, utan helst kombinera en eventuell dubbelexamen med att försöka få in en fot på en praktik eller extrajobb där du också kan bygga på sin erfarenhet.

Hur ser rekryteringstrenden ut i dagsläget?

Vi blir mer och mer influerade av hur man arbetar med rekrytering i bland annat USA. Där finns en annan tradition vad gäller att framhålla sig själv, där det fokuseras mycket på resultat. Det påverkar både hur man skriver CV och vad som händer på intervjun.

Många CV i dag framhåller vad man konkret har gjort, och framför allt vad man har åstadkommit för resultat.

På intervjusidan börjar traditionella frågor som ”beskriv dig själv som person” och ”berätta om dina styrkor och svagheter” ersättas med mer konkret inriktade frågor.

Intervjuaren följer då en mall där hen utgår ifrån de kompetenser som anses vara viktiga för tjänsten. Om det är viktigt att vara strukturerad, ombeds kandidaten beskriva exempel där hen har arbetat på ett strukturerat sätt.

Det finns olika modeller att följa, såsom CAR (Context-Action-Result), STAR (Situation-Task-Action-Result) och SBR (Situation-Behaviour-Result). I praktiken följer de samma linje; man ber kandidaten beskriva en situation (berätta om en situation där du arbetade strukturerat) och därefter följer intervjuaren upp med att fråga vad kandidaten konkret gjorde och vad resultatet av det agerandet blev.

Bästa sättet att förbereda sig blir då att läsa in sig ordentligt på kravprofilen, där det ska framgå vilka kompetenser arbetsgivaren letar efter. Därefter funderar man ut konkreta exempel på vad man har åstadkommit inom ramen för dessa kompetenser. Där hittar man svaren på frågorna.

/Nils Hallén
Certifierad rekryterare

Nils-Hallén-9

Att göra en praktiktermin under din utbildning är ett utmärkt sätt att få tillämpa dina teoretiska kunskaper, testa på arbetslivet och skaffa dig praktiska erfarenheter. Studentbloggen ger 6 tips för dig som söker eller funderar på att söka praktik till höstterminen.

handslag

1. Kolla behörighet
Se till att du är behörig att göra en praktiktermin inom ditt program eller sök en fristående kurs senaste den 15 april från någon av de högskolor som erbjuder praktikkurser. De flesta arbetsplatser kräver att du är inskriven vid ett universitet under din praktik, främst är orsaken att du då är försäkrad samt har rätt till studiemedel från CSN.

2. Specificera och rangordna
Specificera dina preferenser och rangordna dina alternativ. Tänk efter vad du helst vill göra, vilken arbetsplats och vilka specifika arbetsuppgifter du vill ha erfarenhet av. En genomtänkt rangordning hjälper dig hur du ska prioritera i ansökningsfasen och om du sen måste välja mellan två erbjudanden.

3. Leta rätt på praktikplatserna
Ta hjälp av studievägledare, tidigare studenter och dammsug såklart internet efter annonser. Våga också ringa till arbetsplatser som intresserar dig men inte annonserar. De kanske ännu inte vet att de behöver en praktikant! Ring också fackliga representanter på de arbetsplatser du vill söka till och ställ alla frågor du inte vågar eller vill ställa till cheferna. Hur är arbetsmiljön? Är folk stressade eller alltid tillgängliga? Hur brukar praktikanter tas emot och i vilken mån inkluderas de i den ordinarie personalen? Vilken typ av ledarskap har chefen? Och hur sjutton klär en sig?

4. Slipa på ditt CV
Gå igenom vad du har lärt dig på dina tidigare jobb och fundera över vilka av dina erfarenheter som är relevanta för praktiken. Lyft dem och beskriv hur de kommer hjälpa dig. Rensa bort det som du inte kan koppla till praktiken. Ditt cv bör vara fyllt med fakta och beskrivningar av dina jobb och utbildningar. I ditt personliga brev kan du skriva mer utförligt om dig själv som person. Tänk på att även i det personliga brevet koppla dina nuvarande intressen, passioner och framtidsdrömmar till hur de kan gynna din praktik. Ta del av fler cv-tips här. 

5. Förbered intervjun
Det bästa sättet att förbereda dig för intervjun är att läsa på. Läs på om myndigheten så du vet vad som intresserar dig med arbetsplatsen. Ta reda på vem du kommer träffa på intervjun och vad de söker i en praktikant. Hur kommer praktiktjänsten att se ut och vad kommer du få göra? Detta hjälper dig att kunna ställa så bra frågor som möjligt på din intervju. För intervjun är även ett tillfälle för dig att fråga ut myndigheten. Här får du fler tips inför intervjun.

6. Skriv praktikavtal
När du lyckats ro i hamn din drömpraktik återstår att se till att ett praktikavtal skrivs mellan din högskola och arbetsplatsen. Ofta tar högskolan initiativ till detta men håll koll på vad som görs och skrivs i avtalet. På så sätt vet du vilka förväntningar som finns på dig både från högskolan och från arbetsplatsen.

Nu är det bara att starta sökandet! Behöver du bolla idéer, få fler konkreta cv-tips och få ditt cv granskat eller intervjuträna kan du som studentmedlem få detta gratis hos oss. Läs mer här och bli medlem.

Tre myndigheter som tar emot praktikanter till hösten 2015:
Regeringskansliet
Sida
Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor

Vi fortsätter att fråga ut statstjänstemän om deras arbeten! Nästa person på tur är miljövetaren Frida Hamrén som är 29 år och jobbar på det statliga affärsverket Svenska kraftnät i Sundbyberg. Svenska kraftnät förvaltar och driver stamnätet, dvs. de största kraftledningarna i Sverige, elens motorvägar.

Frida Hamrén på Svenska kraftnät

Frida Hamrén på Svenska kraftnät

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag är tillståndshandläggare och delprojektledare på Svenska kraftnät. I min roll ingår att säkerställa att Svenska kraftnät har de tillstånd som krävs för att bygga nya ledningar och stationer samt för att underhålla befintligt stamnät. Jag tar fram ansökningar, skapar kartor och gör miljöbedömningar, driver samrådsprocesser och initierar dialog med berörda markägare, myndigheter eller andra berörda. Delar av arbetet gör jag själv, men beroende på projektets storlek beställer och upphandlar jag även tjänster från olika konsulter. Det innebär att en del av mitt arbete även går ut på att handleda konsulter och kvalitetsgranska deras arbete för att få den produkt som jag behöver till olika ansökningar. I mitt arbete ingår också verksamhetsutveckling och jag medverkar bl.a. i ett projekt med syfte att förbättra Svenska kraftnäts kommunikationsinsatser och samrådsprocesser.

Vad har du för utbildning och vilka personliga egenskaper är viktiga i ditt arbete?

Jag har en magisterexamen i miljövetenskap med inriktning på naturresurshushållning och tillhörande konflikthantering. De egenskaper som jag anser är viktiga i mitt jobb är: Flexibilitet – min arbetsdag blir nästan aldrig som jag planerat den p.g.a. saker oförväntade saker som dyker upp i projekten. Lösningsorientering – förändringar i omvärlden och projekten kräver att jag kan omvärdera och hitta nya lösningar. Skinn på näsan – min roll är stundtals utsatt vilket kräver att jag vågar stå på mig. Tydlighet – jag behöver alltid vara tydlig i min kommunikation såväl internt som externt mot konsulter, entreprenörer, markägare och myndigheter m.fl.

Vilka är dina bästa tips till studenter och nyutexaminerade som vill jobba inom staten?

Stå på dig! Ja, du är nyexaminerad, men det finns inga dumma frågor. Våga fråga din chef vad hen förväntar av dig, i början är det svårt att veta hur mycket du ska hinna med. Våga även säga ifrån om arbetsbördan blir alltför stor, arbetslivet kräver att du själv sätter gränserna för hur mycket du orkar.

 Varför är du medlem i ST?

För mig var det naturligt att gå med i facket. Arbetarrörelsen har under århundraden förbättrat arbetssituation för de anställda, det finns all anledning att fortsätta arbeta fackligt för ett bättre arbetsklimat. För mig är det också viktigt att alla kan vara med, i ST kan alla som jobbar inom staten gå med, oavsett position inom organisationen. Det är en enorm styrka att kunna enas över professionsgränser och tillsammans jobba mot förbättringar av arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Läs mer om Svenska kraftnät och vad de gör här

kraftnät

Hur ser möjligheterna ut för unga vuxna att göra karriär i staten? Vilka kompetenser letar staten efter och vill unga och välutbildade jobba på våra myndigheter? Och i så fall med vad? Vad är viktigt när unga vuxna väljer yrke och jobb?

Idag startar en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor ”Kontaktdagarna” vid Uppsala universitet. Under två intensiva dagar möter ett åttiotal av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare omkring 3 000 studenter på Ekonomikum. ST som är det största fackförbundet inom staten är förstås på plats.

teacher

Samtidigt lanserar vi vår rapport ”Karriär och framtidsjobb i staten?” där vi sökt och funnit en del av svaren på ovanstående frågeställningar.  Vår undersökning visar att det finns många spännande och utvecklande jobb inom staten. Och det är inte vilka jobb som helst – många handlar om att styra och utveckla Sverige. Anledningen till att det fram till år 2018 kommer att skapas ungefär 160 000 jobbchanser inom statlig verksamhet beror på stora pensionsavgångar, normala jobbyten och nya uppgifter för statliga myndigheter. Vi ser även att kompetenskraven ökar. De allra flesta arbetsgivare, som svarat på våra frågor, kräver högskoleutbildning och gärna att nya medarbetare har rätt sorts utbildning. Andra viktiga kriterier är tidigare arbetslivserfarenhet, kunskaper om myndighetsutövning och erfarenheter av utredningsjobb och projekt.

I samband med Kontaktdagarna skriver STs förbundsordförande Britta Lejon idag i UNT (Uppsala Nya Tidning) att ”Staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften.” Karriär och framtidsjobb i staten visar nämligen att bara en av tre unga vuxna vill jobba i staten. Kännedomen om vad statlig sektor är, är också tämligen låg, vilket naturligtvis är oroande på sikt. Vi föreslår därför bland annat att traineejobb införs på statliga arbetsplatser. Vi tror att det vore en bra investeringar både för arbetsgivare och för de unga som står på tröskeln till arbetslivet. Många välutbildade unga saknar idag jobb och har svårt att få sin första anställning, samtidigt som staten står inför stora rekryteringsbehov.

forskare

När unga fritt får välja vad de tycker är viktigt för framtida yrke hamnar intressanta arbetsuppgifter högst upp, tätt följt av bra lön, personlig utveckling mellan arbete och privatliv samt trygghet.

– Det krävs konkurrenskraftig löneutveckling för statligt anställda, säger Britta Lejon. För att öka attraktionskraften bör fler myndigheter också satsa på att stärka statstjänstemannarollen, införa mentorprogram för nyanställda och skapa tydliga karriärvägar på arbetsplatsen.

Vår rapport visar att det kan skapas många kvalificerade jobb inom staten under de närmaste åren. Men det finns risk att den statliga arbetsgivaren inte förmår att attrahera unga kvalificerade medarbetare. Det skulle allvarligt skada den svenska rättsstaten och människors förtroende för våra myndigheter. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i hela Sverige.

ST anser att staten ska upphöra att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter och att det görs en tydlig definition av vad myndighetsutövning omfattar. Vi tycker att det är viktigt att alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag ska kunna larma om brister i verksamheten utan att risker repressalier eller bestraffningar. ST vill därför ha en utökad lagstiftning så att också medarbetare i statliga bolag omfattas av meddelarskydd.

– Se också till att tillsvidareanställning blir norm för permanenta arbetsuppgifter, betonar Britta Lejon. Att nästan en av fyra som jobbar inom staten är visstidsanställd är inte rimligt. Unga vuxna värdesätter trygghet i arbetslivet, det visar vår undersökning. Unga vuxna har rätt att känna trygghet i arbetslivet.

polis

Linkedin online social networkDet kan vara svårt att veta var du ska börja med LinkedIn. Och som med många sociala medier finns det knep, som kanske inte alltid är självklara i början, för hur du kan få en bättre profil. Här kommer mina 5 sista LinkedIn-tips (se de 5 första här).

1. Gå med i grupper

Både för att få bra och intressant information och tips om jobb från branscher eller företag du är intresserad av. Men även för att få fler kontakter. De personer du inte har som första-, andra- eller tredjehandskontakter kan bli dina gruppkontakter. Det är ett sätt att utvidga ditt kontaktnät utan att behöva lägga till personer du inte känner.

2. Be om rekommendationer

Det kan vara från arbetsgivare såväl som handledare. Oavsett om du har ett extrajobb eller är volontär är det bra att de skriver några rader om dig på LinkedIn. De är lättare att spara än en bunt med papper och rekommendationer väger tungt vid rekrytering.

3. Förstärk

Du ska inte ljuga om vad du har gjort men ofta känner jag att vi kan vara alltför ödmjuka med våra erfarenheter. Lyft fram och förstärk det du är stolt över. Har du varit kassör i bostadsrättsföreningen är det fortfarande något du har erfarenhet av, oavsett om du fått lön för det eller ej.

4. Delta!

Det är detta som sociala medier handlar om. Posta, kommentera, likea och dela. Du kommer att synas mer om du själv bidrar med innehåll. Det är också ett sätt att visa vad du faktiskt är intresserad av, vilken bransch eller vilka jobb du brinner för, utan att behöva skriva ut det.

linkedinallstar

5. Jämför dig med andra

Kolla vad andra har för erfarenhet och vilka jobb de har. Har du tur kan du komma att förstå vilka erfarenheter du själv behöver för ditt drömjobb. Titta även in på Who’s Viewed Your Profile>How You Rank For Profile Views. Här kan du se hur du ligger till I jämförelse med dina kontakter. Ju längre upp i rankingen du kommer desto bättre LinkedIn-profil helt enkelt. Det baseras på hur många kontakter du har, hur mycket du har fyllt i på din profil, hur aktiv du är, hur bra du har sökoptimerad din profil m.m. Här kan du läsa mer om hur du kan förbättra din ranking.

Av allt detta är det viktigaste ändå att börja. Starta ett konto på LinkedIn och låt det inte ligga och damma tills du ska söka jobb. För som alla andra sociala medier krävs det arbete och engagemang för att ligga på topp. Och för att få drömjobbet.

LinkedinVarför ska du ens ha en LinkedIn-profil? Tja, varför ska du ha ett pappers-cv eller ett visitkort eller skriftliga rekommendationer? Jo, för att marknadsföra dig själv när du söker jobb. Men till skillnad från de tre ovan uppräknade verktygen är LinkedIn ALLA dessa samlade på en och samma plats och bästa av allt, det är digitalt.

Hur många av er skickar brev till någon ni vill kommunicera med? Jag gör det aldrig längre. Däremot mejlar jag, sms:ar, mms:ar, tweetar, facebookar och snapchatar. Vissa av er kanske kik:ar. Jag har en lillkusin som instagrammar bilder och sedan taggar mig istället för att skicka sms. Vad jag menar är att det är dags att vakna upp från stenåldern. Ett pappers-cv kanske kan vara bra att ha om du ska på jobbintervju men sättet vi idag kommunicerar, marknadsför oss själva och nätverkar på är inte genom att utbyta papper. Det är genom att använda sociala medier.

I oktober i år passerades gränsen på 2 miljoner svenska LinkedInmedlemmar. Det säger något. Och fastän långt ifrån alla har kompletta profiler så växer LinkedIn så att det knakar. Och du har chansen att hoppa på båten innan det börjar bli jobbigt att simma ikapp.

Men hur ska du då tänka kring din LinkedInprofil? Vad ska du lägga upp och främst av allt hur hittar folk dig? Här kommer 5 tips på vad du kan börja arbeta med:

1. Fyll din profil

En tom profil är lika mycket värt som ett tomt cv… alltså ingenting. Fyll i dina jobb, utbildningar, kompetenser, lägg till en bild (ett måste!) och en sammanfattning. Och tänk kvalité istället för kvantitet. En dassig utbildning i Microsoft Word eller ett tvåtimmars vikariat i en bransch du inte ens vill jobba i kommer inte ge dig något.

2. Lägg ner lite tid på sammanfattningen

Det är den du kommer bli ihågkommen för. Sammanfattningen är ditt personliga brev. Skriv vad du gör (jobbar med), vem du är (din yrkesroll), var du bor och något personligt om dig själv.

3. Jobba med sökord

Det finns mönster som gör att rekryterare lättare kan hitta dig, sökord är ett sådant. Titta på den bransch du angett, din sammanfattning, beskrivningarna av dina tidigare jobb och dina kompetenser. Hänger dessa ihop? Återkommer ord? I sådana fall har du lyckats. När någon söker efter ”ekonomer” på LinkedIn går sökverktyget igenom alla profiler och ser vem som passar bäst in på den beskrivningen. I de profiler som är sökordsoptimerade hittar sökverktyget återkommande tecken på att denna profil passar in på beskrivningen. Dessa profiler syns sedan högre upp i sökresultatet. Och det är dit du vill komma. Vi vet ju alla hur många sidor man själv orkar bläddra vid en sökning på Google.

Sökord4. Lägg till alla du känner

Lägg till din familj, dina klasskamrater, jobbkamrater, vänner. Ju fler kontakter du har desto större blir ditt nätverk. Och desto fler personer kan hitta dig.

5. MEN lägg bara till dem du känner eller har träffat på riktigt

Det blir väldigt konstigt om du lägger till någon du aldrig har pratat med. Ett personligt möte är fortfarande grunden till rekrytering. Vill du lägga till någon du bara träffat på en mässa eller en kortare stund? Gör det så tätt inpå ert möte som möjligt så personen fortfarande kommer ihåg dig. Och skriv en egen text (inte den förprogrammerade) om var ni träffades och varför du vill lägga till personen i ditt nätverk.

Så skaffa en profil om du inte redan har det. Fyll den med innehåll och lägg till kontakter. På LinkedIn kan du nå, inte bara Sverige, utan hela världens arbetsmarknad. Det är ett fantastiskt karriärsverktyg, bara du sköter om det!

P.S. Nästa vecka kommer del 2 i denna serie med ännu fler LinkedIn-tips. Håll koll på STstudentbloggen eller på vår Facebook.

Linkedin2