Archives For studera utomlands

I en värld där det globala och det lokala alltmer hänger samman ser vi hur kunskaper om vad som pågår i världen också ökar förståelsen för hur saker ser ut här hemma. Grundläggande fackliga rättigheter bidrar till en mer rättvis och hållbar utveckling.

earth globe scholarship jorden jordglobFör oss i ST är det viktigt att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter överallt och att sprida detta engagemang. Det gör vi bland annat genom vårt internationella stipendium.

Varje vår- och hösttermin delar ST ut ett internationellt stipendium till studentmedlemmar. Ska du i höst genomföra en fältstudie knuten till din kandidat- eller masteruppsats? Då är du välkommen att söka stipendiet senast den 1 oktober.

Se exempel på vad tidigare stipendiater skrivit om här och om Linus som åkte till Bryssel här.

Det internationella stipendiet är ett sätt för ST att uppmuntra studenters intresse för internationella frågor. Eftersom ST aktivt stöttar uppbyggnaden av demokratiska fackförbund på olika håll i världen är de färdiga uppsatserna även ett sätt för oss som förbund att öka våra kunskaper om en specifik fråga eller region.

Konsten att välja ämne

Varje termin delar vi ut upp till 10,000 kr till en eller fler stipendiater. Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. För att du ska kvalificera dig som sökande vill vi att du skriver om ett ämne som berör demokrati, sociala rörelser, fackligt arbete eller mänskliga rättigheter.

Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här.

Erfarenheter för livet… och arbetslivet

En fältstudie är ett perfekt tillfälle för dig att lära dig mer om ett nytt land. Men det är också ett tillfälle att lära känna dig själv bättre. Du ges en unik möjlighet att besöka platser, möta människor och få tillgång till berättelser som du sällan kommer i kontakt med som turist.

Erfarenhet av internationellt arbete associeras ofta även med goda språkkunskaper, solidariskt engagemang och förmåga att agera självständigt – egenskaper som många arbetsgivare värdesätter.

Möjlighet till ytterligare stipendium

Genom att söka det internationella stipendiet får du även möjlighet till ytterligare pengar från TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne. STs stipendium går även jättebra att kombinera med andra stipendier, exempelvis Sidas MFS stipendium.

Allt du behöver för din ansökan hittar du här.

Vi ser fram emot att få in din ansökan. Vill du bolla frågor kring din ansökan får du gärna göra det till student@st.org.

Lycka till!

Såhär ansöker du om stipendiet:
1. Fyll i en ansökningsblankett här.
2. Vi behöver ha din ansökan senast den 1 oktober.
3. Märk ansökan med ”Internationellt stipendium”
4. Skicka den till anna.lindman@st.org eller Fackförbundet ST, Box 5308, 10247 Stockholm
5. Du får beslut inom en månad från sista ansökningsdagen.

Den 15 februari är sista dagen för att söka Fackförbundet STs stipendium för utlandsstudier. Ca 10 000 kr delas ut två gånger om året och de studenter som får STs stipendium får även chansen att tilldelas pengar ur TCOs internationella stipendiefond till minne av Olof Palme.

I höstas fick Tony Christensen från Göteborgs universitet ett av två stipendier från ST. Här nedan berättar han mer om sin studie. Låt dig inspireras och skicka sen in din ansökan! Läs mer om hur du söker stipendium här.

Bild - Tony Christensen

Tony Christensen, Göteborgs universitet, fick ett av förra årets stipendier

Vad ska du skriva om?
Jag skall åka till Guangdong provinsen i södra Kina för att studera hur kinesiska arbetare mobiliserar kollektivt motstånd i en kontext där fristående fackföreningar är förbjudna. Bakgrunden till studien är de senaste årens snabbt ökande antal strejker och demonstrationer mot arbetsgivare bland kinesiska arbetare. Strejker och demonstrationer som alltså sker trots förbudet mot att organisera sig i fackföreningar. Sprunget ur dessa förhållanden framträder en intressant frågeställning där jag ämnar studera hur arbetarna mobiliserar detta kollektiva motstånd i en kontext där de faktiskt inte har möjlighet att organisera sig formellt.

Hur kommer det sig att du valde just detta uppsatsämne?
Valet av ämne har sin bakgrund i att jag för två år sedan studerade vid Fudan University i Kina. Där läste jag bland annat en kurs vid namn Grassroots Democracy and Social Movement in China, en kurs som väckte ett stort intresse hos mig för sociala rörelser och politiska protester i Kina.

Det finns ett stort behov av att lyfta fram det engagemang och den uppfinningsrikedom som den kinesiska befolkningen många gånger visar för att föra fram sina intressen och för att förändra sin situation till det bättre.  Att fria fackföreningar inte är tillåtna innebär exempelvis bara att man hittar andra alternativa vägar för att föra fram sina intressen. På detta område behövs det mer forskning och min förhoppning är att min studie kan bidra med viss kunskap om hur dessa alternativa vägar ser ut.

Varför går resan till just det här landet?
För mig är frågan nära besläktad med föregående fråga, jag har bott och studerat i Kina, jag har rest mycket i landet och jag talar kinesiska på en hyfsad nivå. Dessa erfarenheter har bidragit till att jag utvecklat ett stort personligt intresse för det kinesiska samhället med speciellt fokus på politik och sociala rörelser i landet.

Vidare är det onekligen också så att det senaste decenniets snabba ekonomiska utveckling i Kina har ökat behovet av kunskap om landet. Rapporteringen om Kina handlar ofta om antingen den ekonomiska utvecklingen eller om det kinesiska kommunistpartiets förehavanden medan det alltför sällan rapporteras om den sociala utvecklingen i landet.

Vilka utmaningar och hinder tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?
En fältstudie är alltid förenad med praktiska utmaningar och hinder. Genom mitt samarbete med en NGO i området hoppas jag kunna överbrygga vissa av dessa hinder, andra oförutsedda utmaningar kommer jag helt enkelt att tvingas hantera när de dyker upp. En annan utmaning är givetvis förhållandet mellan mig och dem jag intervjuar, hur kan jag ge någonting tillbaka till dem?

Stort grattis till Tony Christensen och Susanna Holmström som blivit tilldelade STs internationella stipendier hösten 2013!

Tony Christensen läser ett masterprogram i Globala studier vid Göteborgs universitet. Tony har beviljats stipendium för att genomföra en studie av den fristående arbetarrörelsen i Guangdong i Kina. Trots att fria fackföreningar och organisering är förbjuden i Kina har det under de senaste åren förekommit allt fler strejker och demonstrationer mot arbetsgivare i Kina. Syftet med studien är att titta närmre på hur kollektivt motstånd kan etableras i en kontext där man inte har möjlighet att organisera sig formellt. Vidare kommer studien titta på hur globaliseringsprocesser har bidragit till att skapa nya vägar för organisering av motstånd hos kinesiska arbetsgivare.

Susanna Holmström går utbildningen International Master of Political Science vid Stockholms universitet. Susanna har beviljats stipendium för att göra en studie i Colombia om företags inblandning i den colombianska fredsprocessen och dess påverkan på genusdynamiken i fredsprocessen. Studien kommer att undersöka ett lokala, nationella och multinationella företags inflytande på fredsprocessen i Colombia, framförallt utifrån dess påverkan på genusdynamiken i fredsprocessen. Underliggande är ett antagande om att en fredsprocesser är ”gendered processes” och att kvinnors deltagande är av stor vikt för processernas resultat och fortsatta hållbarhet

Fackförbundet ST har beslutat att bevilja 4000 kr vardera till stipendiaterna, samt att stödja deras stipendieansökan till TCO, där de kan få ytterligare stipendiepengar från TCO:s internationella stipendiefond till minne av Olof Palme.

Funderar du också på studier utomlands för en uppsats om det fackliga arbetets betydelse för hållbar utveckling, fred och demokrati? Då kan du också söka vårt stipendium, som delas ut två gånger per år. Nästa tillfälle har sista ansökningsdag 15 februari 2014. Läs mer om stipendiet här.

Elin Moberg

Elin Moberg, internationell handläggare, Fackförbundet ST

Det här inlägget är ett försök att få dig att sjappa från universitetet, lämna biblioteket, slå igen datorn och dra. Stick iväg! Gör det bara!

Jag pratar om att åka utomlands för att samla kunskap till din kommande C- eller D-uppsats. Det gjorde jag och de månader jag tillbringade Ugandas huvudstad Kampala med min magisteruppsats i statsvetenskap var några av de bästa under min studietid. Jag intervjuade kvinnoorganisationer som arbetade med HIV/Aids om sexuella rättigheter, jämställdhet och hur samhället stigmatiserar kvinnor som lever med sjukdomen. Det var svårt.  Att ställa rätt frågor, att lära sig hitta i Kampalas förorter, att förstå deras verklighet och att omsätta det jag såg till en vetenskaplig uppsats. Men det var spännande, roligt och lärorikt. Och en fantastisk erfarenhet!

Erfarenheten har man nytta av både som person men också på sitt CV. Som samhällsvetare, jurist eller ekonom med en vilja att jobba med internationella frågor kan en fältstudie vara ett första steg mot en praktik, eller kanske till och med ett jobb med anknytning till den fråga eller det land man besökt.

Om du redan funderat på att skriva din uppsats utomlands vet du antagligen att ett sätt att komma ut är att söka Sidas stipendium för Minor Field Studies (MFS). Men vad du kanske inte vet är att du också har möjlighet att söka stipendium från Fackförbundet ST. Som medlem eller studerandemedlem kan du få stipendium för en uppsats om fackligt arbete, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter eller demokrati. Dessutom, om du får ditt stipendium beviljat av ST skickas din uppsats vidare till TCO där du har möjlighet att få ännu ett stipendium, utan att du ens behöver söka en gång till. Visst låter det bra?

Ett tips om du vill öka dina möjligheter att få stipendiet är att vi på ST är extra intresserade av uppsatser som relaterar till våra internationella samarbeten. ST stöttar fackförbund i Ukraina, Västafrika och Mellanöstern – Nordafrika och vill gärna öka våra kunskaper om dessa regioner.  Särskilt kring frågor som rör arbetslivet, fackliga rättigheter, offentliganställdas situation, jämställdhet och ungas inflytande. Läs mer om STs samarbetsprojekt på vår hemsida.

Sista ansökningsdag i höst är 1 oktober. I februari kommer en ny chans och vi har förändringar på gång så då kommer stipendierna att vara lite större och lite smartare. Du hittar ansökningsformulär och riktlinjer på ST Students hemsida.

Jamen då så, nu när formalian är fixad och plånboken full är det bara att sticka iväg på ditt äventyr! Lycka till!