Archives For transportstyrelsen

traffic in nightGustav Sahlström är tidigare student vid Stockholm universitet där han har en masterexamen i statsvetenskap. Nu arbetar han som utredare på Transportstyrelsen i ett spännande och varierande uppdrag som kräver analytisk förmåga, noggrannhet och ödmjukhet.

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag jobbar som utredare på Transportstyrelsen, körkortsavdelningen, tillståndssektionen. Arbetet går ut på att utreda om medborgarna uppfyller våra personliga och medicinska lämplighetskrav.

När en person ansöker om körkortstillstånd för att få körkort, eller för att återfå ett tidigare körkort, görs alltid en lämplighetsprövning. Över 80 % av alla ansökningar bifall direkt av en autohandläggare men övriga 20 % måste av någon anledning utredas vidare innan beslut kan fattas. Mitt jobb är att utföra denna utredning och sedan fatta beslut. Till skillnad från många andra myndigheter är beslutet ett enmans beslut.

Vad i ditt arbete tycker du är roligast?

Det roligast i mitt arbete är moment med individuella bedömningar. I många fall har vi standardiserade svar på vad som händer om något oväntat uppstår. Men i de allra flesta fall saknas det, och det blir då upp till utredaren att göra en individuell bedömning utifrån helhetsbilden.

Detta är något jag tycker är både roligt och utmanande. En annan intressant företeelse är att vi arbetar nära polis, åklagare och domstol.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet. Vad jag har mest användning av är ett analytiskt och orsaksmässigt tänkande.

Sedan har grundläggande kunskaper av rättsväsendets uppbyggnad och ärendegången, från dess att brott anmälts till dess att en dom vunnit laga kraft, varit en tillgång.

Vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

De personliga egenskaperna som man bör ha är en analytisk förmåga, noggrannhet, lätt för att ta in och bearbeta stora mängder information, ödmjukhet och att inte vara rädd för att göra fel, för det gör alla emellanåt.

I övrigt kan erfarenhet från juridiskt arbete och från vården, då främst med koppling till medicinering, vara en tillgång liksom erfarenhet från kundtjänst eller liknande. Som utredare på Transportstyrelsen har man nämligen daglig kontakt med medborgaren via telefon och tidigare erfarenhet från detta kan vara en stor tillgång.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyexaminerade som också vill arbeta som utredare?

Sök när annons till Transportstyrelsen ligger ute. Av vad jag har hört är efterfrågan från Transportstyrelsens sida många gånger större än antalet kvalificerade som söker, och många gånger anställs ett mindre antal personer än vad som ursprungligen avsågs på grund av att för få uppfyllt kriterierna.

Har du möjlighet kan det också vara en god idé att bredda din utbildning med någon form av juridisk kurs och att ha god förståelse av förvaltningslagen är ett stort plus. Du behöver inte ha någon sakkunskap om körkort eller körkortslagen, än mindre ett körkort, men du bör ha en ödmjuk, öppen och samarbetsinriktad inställning.

Personlighetstest ligger till grund för urvalet och det är dessa samt liknande personlighetsdrag som generellt efterfrågas.

Läs mer om Transportstyrelsen >>