Archives For uppsats

I en värld där det globala och det lokala alltmer hänger samman ser vi hur kunskaper om vad som pågår i världen också ökar förståelsen för hur saker ser ut här hemma. Grundläggande fackliga rättigheter bidrar till en mer rättvis och hållbar utveckling.

earth globe scholarship jorden jordglobFör oss i ST är det viktigt att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter överallt och att sprida detta engagemang. Det gör vi bland annat genom vårt internationella stipendium.

Varje vår- och hösttermin delar ST ut ett internationellt stipendium till studentmedlemmar. Ska du i höst genomföra en fältstudie knuten till din kandidat- eller masteruppsats? Då är du välkommen att söka stipendiet senast den 1 oktober.

Se exempel på vad tidigare stipendiater skrivit om här och om Linus som åkte till Bryssel här.

Det internationella stipendiet är ett sätt för ST att uppmuntra studenters intresse för internationella frågor. Eftersom ST aktivt stöttar uppbyggnaden av demokratiska fackförbund på olika håll i världen är de färdiga uppsatserna även ett sätt för oss som förbund att öka våra kunskaper om en specifik fråga eller region.

Konsten att välja ämne

Varje termin delar vi ut upp till 10,000 kr till en eller fler stipendiater. Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. För att du ska kvalificera dig som sökande vill vi att du skriver om ett ämne som berör demokrati, sociala rörelser, fackligt arbete eller mänskliga rättigheter.

Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här.

Erfarenheter för livet… och arbetslivet

En fältstudie är ett perfekt tillfälle för dig att lära dig mer om ett nytt land. Men det är också ett tillfälle att lära känna dig själv bättre. Du ges en unik möjlighet att besöka platser, möta människor och få tillgång till berättelser som du sällan kommer i kontakt med som turist.

Erfarenhet av internationellt arbete associeras ofta även med goda språkkunskaper, solidariskt engagemang och förmåga att agera självständigt – egenskaper som många arbetsgivare värdesätter.

Möjlighet till ytterligare stipendium

Genom att söka det internationella stipendiet får du även möjlighet till ytterligare pengar från TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne. STs stipendium går även jättebra att kombinera med andra stipendier, exempelvis Sidas MFS stipendium.

Allt du behöver för din ansökan hittar du här.

Vi ser fram emot att få in din ansökan. Vill du bolla frågor kring din ansökan får du gärna göra det till student@st.org.

Lycka till!

Såhär ansöker du om stipendiet:
1. Fyll i en ansökningsblankett här.
2. Vi behöver ha din ansökan senast den 1 oktober.
3. Märk ansökan med ”Internationellt stipendium”
4. Skicka den till anna.lindman@st.org eller Fackförbundet ST, Box 5308, 10247 Stockholm
5. Du får beslut inom en månad från sista ansökningsdagen.

Foto: Magnus Aronsson

Andrés Goméz. Foto: Magnus Aronsson


Nu är höstens stipendiat till STs internationella stipendium utsedd.
Vi säger ett stort grattis till Andrés Goméz, student vid Uppsala universitet i Cultural Anthropology.

Vad ska du skriva din uppsats om?
Jag ska skriva om fackligt aktiva inom oljebranschen och deras motståndspraktiker gentemot den colombianska statens våld och det kanadensiska företaget Pacific Rubiales Energys förtryck.

Hur kommer det sig att du valde detta uppsatsämne?
Jag tycker det är viktigt att redogöra akademisk för de motståndsformer fackligt aktiva – som vill ha bättre villkor och medbestämmande i en nyliberal ekonomi – använder mot våld och förtryck.

Varför går resan till just Colombia?
Colombia är det land där flest fackligt aktiva mördas och vars ekonomiska utveckling grundar sig på så kallad extraktiv eller utvinningsekonomi.

Vilka utmaningar och hinder tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?
En utmaning är att under kort tid få till intervjuer och deltagande observation av god kvalité. Ett hinder är att många fackligt aktiva är hotade, vilket påverkar intervjuarbetet. Ett annat är att området är kontrollerad av paramilitärer, försvar och polis som samarbetar med företaget Pacific Rubiales.

Varje år kan du som medlem eller studentmedlem i ST söka vårt intrenationella stipendium. Upp till tre personer tilldelas varje termin mellan 5 000-10 000 kr per person för att kunna genomföra sin kanditat-eller magisteruppsats om fackliga frågor utomlands.

Vill du också skriva din kanditat- eller magisteruppsats och fackliga frågor utomlands? Sök STs stipendium här! Sista ansökningsdag för våren är 15 februari.

Nu är vårterminens stipendiater utsedda! Två studenter får 5000 kronor vardera för att kunna genomföra fältstudier utomlands. Dessutom går deras ansökningar vidare till TCO där de har möjlighet att även få TCOs internationella stipendier till minne av Olof Palme. Vi har intervjuat stipendiaterna och först ut är Åsa Maria Hermansson som ska studera gatuförsäljarnas organisationer i Bogotá, Colombia.

Åsa Maria Hermansson, Lunds universitet

Åsa Maria Hermansson, Lunds universitet

Vad ska du skriva om?
Jag skriver om den politiska organiseringen av gatuförsäljare i den informella ekonomin i Colombia. På detta sätt tittar jag på hur motsvarigheten till facklig organisation ser ut inom dagens avreglerade arbetsmarknad. Genom en fältstudie i området Suba i huvudstaden Bogotá önskar jag få en djupgående inblick i hur gatuförsäljarnas organisationer ser ut, vilka svårigheter de möter men också genom att se på lyckade mobiliseringar, dra lärdomar kring vilka möjligheter som finns för framtida mobilisering. 

Hur kommer det sig att du valde just detta uppsatsämne?
Mitt fokus inom studier och arbetsliv har legat på folkrörelser och kollektiv aktion, facklig organisation ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Under 1900-talet var fackförbunden drivande i utvecklingen av sociala rättigheter. Med tanke på att hälften av världens befolkning arbetar i den så kallade informella sektorn finns det ett akut behov av att se på deras organisering för att försvara rätten till värdiga arbetsvillkor och att se på hur dessa grupper kan verka drivande för social utveckling idag. Jag valde att arbeta tillsammans med gatuförsäljarna eftersom de är en av de största och mest synliga grupperna i den informella sektorn.

Varför går resan till just det här landet?
Det var naturligt för mig att välja Colombia där jag bott i flera år, talar språket och har goda kontakter för att göra min studie. Colombia är också ett land med en extremt komplicerad situation för formellt fackligt engagemang. Långt över hälften av världens mord på fackligt engagerade sker i konfliktens Colombia fastän bara 3% av arbetarna här är fackligt anslutna. Med tanke på landets exploaterande arbetsvillkor behövs det fortfarande nya utrymmen för engagemang för arbetsrättigheter. Gatuförsäljarnas organisering utgör möjligen ett av dessa forum.

Vilka utmaningar och hinder tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?
Jag har redan fått klartecken från gatuförsäljarnas organisationer att de vill vara en del av studien. Däremot begränsas många i Colombia att berätta om sin situation på grund av det våld som kan drabba dem. Då min metod innehåller stora delar deltagande observation blir det viktigt att fundera över hur mina erfarenheter och kunskaper påverkar vad jag uppfattar, hur min egen närvaro påverkar skeenden och de maktstrukturer som jag blir en del av. Utöver de metodologiska utmaningarna vet jag att jag den stora utmaningen ligger i att känslomässigt hantera att jag kommer att se djupa ojämlikheter, höra smärtsamma historier och möta människor som lever under mycket svåra förhållanden samtidig som jag själv efteråt kan åka tillbaka till min betydligt tryggare tillvaro.

Vill du också göra en fältstudie utomlands? Sök då höstterminens stipendier senast den 15 september.

Den 15 februari är sista dagen för att söka Fackförbundet STs stipendium för utlandsstudier. Ca 10 000 kr delas ut två gånger om året och de studenter som får STs stipendium får även chansen att tilldelas pengar ur TCOs internationella stipendiefond till minne av Olof Palme.

I höstas fick Tony Christensen från Göteborgs universitet ett av två stipendier från ST. Här nedan berättar han mer om sin studie. Låt dig inspireras och skicka sen in din ansökan! Läs mer om hur du söker stipendium här.

Bild - Tony Christensen

Tony Christensen, Göteborgs universitet, fick ett av förra årets stipendier

Vad ska du skriva om?
Jag skall åka till Guangdong provinsen i södra Kina för att studera hur kinesiska arbetare mobiliserar kollektivt motstånd i en kontext där fristående fackföreningar är förbjudna. Bakgrunden till studien är de senaste årens snabbt ökande antal strejker och demonstrationer mot arbetsgivare bland kinesiska arbetare. Strejker och demonstrationer som alltså sker trots förbudet mot att organisera sig i fackföreningar. Sprunget ur dessa förhållanden framträder en intressant frågeställning där jag ämnar studera hur arbetarna mobiliserar detta kollektiva motstånd i en kontext där de faktiskt inte har möjlighet att organisera sig formellt.

Hur kommer det sig att du valde just detta uppsatsämne?
Valet av ämne har sin bakgrund i att jag för två år sedan studerade vid Fudan University i Kina. Där läste jag bland annat en kurs vid namn Grassroots Democracy and Social Movement in China, en kurs som väckte ett stort intresse hos mig för sociala rörelser och politiska protester i Kina.

Det finns ett stort behov av att lyfta fram det engagemang och den uppfinningsrikedom som den kinesiska befolkningen många gånger visar för att föra fram sina intressen och för att förändra sin situation till det bättre.  Att fria fackföreningar inte är tillåtna innebär exempelvis bara att man hittar andra alternativa vägar för att föra fram sina intressen. På detta område behövs det mer forskning och min förhoppning är att min studie kan bidra med viss kunskap om hur dessa alternativa vägar ser ut.

Varför går resan till just det här landet?
För mig är frågan nära besläktad med föregående fråga, jag har bott och studerat i Kina, jag har rest mycket i landet och jag talar kinesiska på en hyfsad nivå. Dessa erfarenheter har bidragit till att jag utvecklat ett stort personligt intresse för det kinesiska samhället med speciellt fokus på politik och sociala rörelser i landet.

Vidare är det onekligen också så att det senaste decenniets snabba ekonomiska utveckling i Kina har ökat behovet av kunskap om landet. Rapporteringen om Kina handlar ofta om antingen den ekonomiska utvecklingen eller om det kinesiska kommunistpartiets förehavanden medan det alltför sällan rapporteras om den sociala utvecklingen i landet.

Vilka utmaningar och hinder tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?
En fältstudie är alltid förenad med praktiska utmaningar och hinder. Genom mitt samarbete med en NGO i området hoppas jag kunna överbrygga vissa av dessa hinder, andra oförutsedda utmaningar kommer jag helt enkelt att tvingas hantera när de dyker upp. En annan utmaning är givetvis förhållandet mellan mig och dem jag intervjuar, hur kan jag ge någonting tillbaka till dem?

Elin Moberg

Elin Moberg, internationell handläggare, Fackförbundet ST

Det här inlägget är ett försök att få dig att sjappa från universitetet, lämna biblioteket, slå igen datorn och dra. Stick iväg! Gör det bara!

Jag pratar om att åka utomlands för att samla kunskap till din kommande C- eller D-uppsats. Det gjorde jag och de månader jag tillbringade Ugandas huvudstad Kampala med min magisteruppsats i statsvetenskap var några av de bästa under min studietid. Jag intervjuade kvinnoorganisationer som arbetade med HIV/Aids om sexuella rättigheter, jämställdhet och hur samhället stigmatiserar kvinnor som lever med sjukdomen. Det var svårt.  Att ställa rätt frågor, att lära sig hitta i Kampalas förorter, att förstå deras verklighet och att omsätta det jag såg till en vetenskaplig uppsats. Men det var spännande, roligt och lärorikt. Och en fantastisk erfarenhet!

Erfarenheten har man nytta av både som person men också på sitt CV. Som samhällsvetare, jurist eller ekonom med en vilja att jobba med internationella frågor kan en fältstudie vara ett första steg mot en praktik, eller kanske till och med ett jobb med anknytning till den fråga eller det land man besökt.

Om du redan funderat på att skriva din uppsats utomlands vet du antagligen att ett sätt att komma ut är att söka Sidas stipendium för Minor Field Studies (MFS). Men vad du kanske inte vet är att du också har möjlighet att söka stipendium från Fackförbundet ST. Som medlem eller studerandemedlem kan du få stipendium för en uppsats om fackligt arbete, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter eller demokrati. Dessutom, om du får ditt stipendium beviljat av ST skickas din uppsats vidare till TCO där du har möjlighet att få ännu ett stipendium, utan att du ens behöver söka en gång till. Visst låter det bra?

Ett tips om du vill öka dina möjligheter att få stipendiet är att vi på ST är extra intresserade av uppsatser som relaterar till våra internationella samarbeten. ST stöttar fackförbund i Ukraina, Västafrika och Mellanöstern – Nordafrika och vill gärna öka våra kunskaper om dessa regioner.  Särskilt kring frågor som rör arbetslivet, fackliga rättigheter, offentliganställdas situation, jämställdhet och ungas inflytande. Läs mer om STs samarbetsprojekt på vår hemsida.

Sista ansökningsdag i höst är 1 oktober. I februari kommer en ny chans och vi har förändringar på gång så då kommer stipendierna att vara lite större och lite smartare. Du hittar ansökningsformulär och riktlinjer på ST Students hemsida.

Jamen då så, nu när formalian är fixad och plånboken full är det bara att sticka iväg på ditt äventyr! Lycka till!