Archives For Vad gör en statstjänsteman?

traffic in nightGustav Sahlström är tidigare student vid Stockholm universitet där han har en masterexamen i statsvetenskap. Nu arbetar han som utredare på Transportstyrelsen i ett spännande och varierande uppdrag som kräver analytisk förmåga, noggrannhet och ödmjukhet.

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag jobbar som utredare på Transportstyrelsen, körkortsavdelningen, tillståndssektionen. Arbetet går ut på att utreda om medborgarna uppfyller våra personliga och medicinska lämplighetskrav.

När en person ansöker om körkortstillstånd för att få körkort, eller för att återfå ett tidigare körkort, görs alltid en lämplighetsprövning. Över 80 % av alla ansökningar bifall direkt av en autohandläggare men övriga 20 % måste av någon anledning utredas vidare innan beslut kan fattas. Mitt jobb är att utföra denna utredning och sedan fatta beslut. Till skillnad från många andra myndigheter är beslutet ett enmans beslut.

Vad i ditt arbete tycker du är roligast?

Det roligast i mitt arbete är moment med individuella bedömningar. I många fall har vi standardiserade svar på vad som händer om något oväntat uppstår. Men i de allra flesta fall saknas det, och det blir då upp till utredaren att göra en individuell bedömning utifrån helhetsbilden.

Detta är något jag tycker är både roligt och utmanande. En annan intressant företeelse är att vi arbetar nära polis, åklagare och domstol.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet. Vad jag har mest användning av är ett analytiskt och orsaksmässigt tänkande.

Sedan har grundläggande kunskaper av rättsväsendets uppbyggnad och ärendegången, från dess att brott anmälts till dess att en dom vunnit laga kraft, varit en tillgång.

Vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

De personliga egenskaperna som man bör ha är en analytisk förmåga, noggrannhet, lätt för att ta in och bearbeta stora mängder information, ödmjukhet och att inte vara rädd för att göra fel, för det gör alla emellanåt.

I övrigt kan erfarenhet från juridiskt arbete och från vården, då främst med koppling till medicinering, vara en tillgång liksom erfarenhet från kundtjänst eller liknande. Som utredare på Transportstyrelsen har man nämligen daglig kontakt med medborgaren via telefon och tidigare erfarenhet från detta kan vara en stor tillgång.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyexaminerade som också vill arbeta som utredare?

Sök när annons till Transportstyrelsen ligger ute. Av vad jag har hört är efterfrågan från Transportstyrelsens sida många gånger större än antalet kvalificerade som söker, och många gånger anställs ett mindre antal personer än vad som ursprungligen avsågs på grund av att för få uppfyllt kriterierna.

Har du möjlighet kan det också vara en god idé att bredda din utbildning med någon form av juridisk kurs och att ha god förståelse av förvaltningslagen är ett stort plus. Du behöver inte ha någon sakkunskap om körkort eller körkortslagen, än mindre ett körkort, men du bör ha en ödmjuk, öppen och samarbetsinriktad inställning.

Personlighetstest ligger till grund för urvalet och det är dessa samt liknande personlighetsdrag som generellt efterfrågas.

Läs mer om Transportstyrelsen >>

Som student har du säkerligen sökt kurser på antagning.se och kanske även kollat in studera.nu och utbyten.se? Samtliga webbplatser styrs av Universitets- och högskolerådet, UHR. Ida Lind har Politices kandidatexamen med inriktning utvecklingsstudier och jobbar idag som antagningshandläggare på UHR.

IMG_0024--Ida-Lind_blo

Tjänsten på Universitets- och högskolerådet är Idas första tillsvidaretjänst på heltid. Innan jobbade hon i den ideella sektorn med samordning, utbildning och information. UHR har uppdraget att ge stöd och information till alla som vill läsa på högskolan. De samordnar även antagningen till 37 lärosäten, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land.

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag är antagningshandläggare vilket innebär att jag jobbar med alla som söker studier vid svenska universitet och högskolor. Bland annat så handlägger jag utbildningsmeriter, framför allt från Afrika och Mellanöstern, och ger support till sökande och studievägledare angående regelverket och våra bedömningar.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Jag tror jag har en allmän användning av min utbildning men det är svårt att sätta fingret på något konkret.

Kunskaperna i förvaltningsrätt sitter ju aldrig fel. Spontant tänker jag att jag har mer användning av mina uppdrag som anställd, volontär och styrelseledamot inom den ideella sektorn.

Förutom formella krav, vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

Det är viktigt med en förmåga att kunna hantera ett stort regelverk och det är bra med ett kritiskt öga. Det är också viktigt med engagemang, initiativtagande och en stor dos tålamod. Både med upprörda sökande och även med en ibland trögrörlig byråkrati.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta på din arbetsplats?

Efter att ha varit med i en del rekryteringsprocesser så skulle jag vilja trycka på två saker som kanske låter självklara.

Håll ditt personliga brev kortfattat och relevant samt besvara ärligt frågan om varför du vill jobba på den här arbetsplatsen. Ett genuint intresse lyser igenom!

Varför är du medlem i ST?

Jag skulle kunna svara enkelt att det beror på att mina nära arbetskamrater är medlemmar och att de gjorde valet ganska lätt. Men det finns förstås en annan aspekt av det hela och det är framför allt att jag gillar idén om att alla får vara med på arbetsplatsen, oavsett bakgrund och arbetsuppgifter.

Dessutom är det självklart för mig att vara med i ett fackförbund som står för humanism och solidaritet – vilket ST gör tydligt i sina stadgar.

nelly_1

Nelly Aroka är 29 år och tidigare student vid Stockholm universitet där hon har en masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi. Nu arbetar hon som statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Uppsala. Ett varierande uppdrag där det är fördelaktigt om man trivs i naturen och har en nyfiken och öppen personlighet.

Myndigheten SGU främjar användningen av geologisk information i samhällsplanering och handlägger ärenden som rör utvinning av mineraler. Dessutom ansvarar SGU för att vi uppnår Sveriges nationella miljökvalitetsmål att hålla grundvatten av god kvalitet.

Vad innebär ditt jobb?

Jag är statsgeolog men jobbar mycket med kommunikation. Vilka uppgifter man har som statsgeolog varierar på de olika avdelningarna inom myndigheten men i regel förekommer arbete i fält; undersökning, kartering och provtagning av jord, berg och vatten följt av labb- och kontorsarbete. Man tar fram geologiska data och produkter för samhället.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Min utbildning har varit väldigt viktig för mitt arbete. Geovetenskaplig kunskap, arbete enligt vetenskapliga metoder, rapportskrivning och presentationer är grundbulten i mitt arbete på Sveriges geologiska undersökning.

Förutom formella krav, vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

Det är viktigt att vara nyfiken, öppen och ha ett trevligt bemötande, det är också en fördel om man trivs med att arbeta i naturen.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta på din arbetsplats?

Försök att få kontakter inom SGU innan avslutade studier. Gå på mässor, försök att få en praktikplats, jobba som extrageolog eller skriv examensarbete på SGU. Följ SGUs nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på lediga tjänster på sidan på www.sgu.se

Varför är du medlem i ST?

ST var den fackorganisationen på min arbetsplats som var mest ivrig att få med nya medlemmar. Det hände aktiviteter kring ST och medlemmarna var jättetrevliga.

Under 2015-2018 har 41 statliga myndigheter fått ett speciellt uppdrag från regeringen: att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet med uppdraget är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet. Nämligen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

En av de myndigheterna som deltar i arbetet är Skatteverket. Med över 10 000 anställda är myndigheten en av Sveriges största. Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som de flesta av oss nog har varit i kontakt med när vi ska lämna in deklarationen eller skaffa ett nytt id-kort.

skatteverket kristin lilieqvist

Kristin Lilieqvist, 29 år. Verksamhetscontroller och jämställdhetskoordinator på Skatteverkets huvudkontor i Solna. Dubbel polkandexamen i Statsvetenskap och Nationalekonomi.

En av myndighetens anställda heter Kristin Lilieqvist och är jämställdhetskoordinator och verksamhetscontroller på huvudkontoret i Solna. Hon är en av de som ska se över och genomföra arbetet med jämställdhetsintegreringen på myndigheten.

”I rollen som jämställdhetskoordinator ansvarar jag för att projektleda framtagandet, implementeringen och återrapporteringen av Skatteverkets handlingsplan för jämställdhets­integrering. Det har bland annat inneburit produktion av en intern webbutbildning i jämställt bemötande. Jag är också ute och föreläser mycket för Skatteverkets chefer och ledningsgrupper runt om i landet om jämställdhet och jämställt bemötande och deltar i ett nätverk med jämställdhetsansvariga från andra myndigheter.

”Du behöver ha förmågan att driva frågor”

Målet med jämställdhetsintegreringen är i längden att jämställdhet ska bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet. I arbetet på Skatteverket har Kristin insett att det inte bara krävs sakkunskap och engagemang, utan även förmågan att aktivt kunna driva frågor.

”Det är viktigt med engagemang, förmåga att nätverka och driva frågor och att ha lite skinn på näsan. Man bör också vara duktig på att snabbt hitta välavvägda formuleringar som sammanfattar diskussioner och bidrar till konsensus. Och ett visst mått av struktur och logik skadar inte heller.”

Vad har du haft för nytta av din utbildning i din tjänst?
”Jag måste nog säga att jag har haft störst nytta av sådant jag lärt mig via tidigare jobb och genom politiken och föreningslivet. Men det är väl sannolikt att kursen i ”Organisering, implementering och utvärdering” och alla metodkurser och uppsatser varit till nytta på något sätt.”

”Gör din praktik på en myndighet”

Vad är ditt råd till studenter och nyutexaminerade som tycker att det här låter intressant och är nyfikna på att arbeta i staten?
”Att skriva uppsats i samverkan med en myndighet. Eller att göra sin praktik där. Det är ett jättebra steg in och kan ge upphov till många kontakter och jobberbjudanden. Vänta inte på att de aktivt ska söka efter folk utan vänd dig direkt till dem du är intresserade av.”equality jämställdhet Vill du veta mer om hur Fackförbundet ST jobbar med jämställdhet? Läs mer här.

Vadgorenstatstjansteman2

Johan Fanger är statsvetare, statstjänsteman och jobbar på Vetenskapsrådet i Stockholm. Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. Studentbloggen ville veta mer om Johans jobb!

Johan Fanger2

Johan Fanger

Vad innebär din tjänst på Vetenskapsrådet?
Den innehåller många olika uppdrag. Jag gör utredningar och analyser, samordnar nätverk, omvärldsbevakar, skriver nyhetsbrev och jobbar med bilaterala samarbeten.

Vad har du för utbildning och övrig bakgrund?
Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap och har tidigare arbetat som arbetsförmedlare, forskningsadministratör, forskningshandläggare och analytiker.

Vilka personliga egenskaper är viktiga i ditt jobb?
Analytisk förmåga och förmåga att göra flera saker samtidigt. Sociala färdigheter i och med de nätverk jag driver. Samt inte minst framsynthet för att utveckla arbetet.

Vilka är dina bästa tips till studenter och nyutexaminerade som vill jobba inom staten?
Det är viktigt att komma in i statligt arbete, vilket som helst, oavsett var du egentligen ser dig själv. Du kan gå vidare sedan. Arbetet är ganska styrt eftersom det finns intressenter långt upp i värdekedjan, t.ex. politiker till tjänstemän på departement och vidare till myndighetsledningar. Staten har också många policys som ska följas. Men det finns många kompetenta personer inom statlig verksamhet och det nationella perspektivet är också intressant.

Varför är du medlem i ST?
Jag tycker man bör framhålla de principiella skälen och inte vad man som person kan vinna (även om det är väldigt skönt att ha facket i ryggen vid exempelvis personalkonflikter). Det är viktigt att lyfta fram fackens historiska betydelse för den trygghet som finns på arbetsmarknaden i Sverige, samt deras fortsatta betydelse för att den tryggheten ska bestå. Löneutveckling är inte ett primärt skäl till att gå med i facket.

Fredrik Mörtberg är 27 år och nästa statstjänsteman i vår bloggserie. Fredrik jobbar på Arbetsförmedlingen, en av Sveriges största och viktigaste myndigheter, men hans tjänst handlar faktiskt inte om att förmedla jobb. Vi blev väldigt nyfikna på vad Fredrik gör på jobbet.

Fredrik Mörtberg

Fredrik Mörtberg

Vad innebär din tjänst på Arbetsförmedlingen?

Jag är arbetsmarknadsanalytiker på Analysavdelningen med placering i Karlstad. I mitt jobb gör jag främst regionala arbetsmarknadsprognoser, men bistår även chefer och medarbetare med statistik och analyser över den regionala och nationella arbetsmarknaden. I mitt arbete ingår även att träffa både interna och externa parter för att få information och diskutera vad som händer på arbetsmarknaden och i ekonomin.

Vad har du för utbildning?
Vilka personliga egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Jag har en Politices kandidatexamen inom nationalekonomi. Dessutom är jag utbildad till specialistofficer inom Försvarsmakten. När det gäller egenskaper så är det bra att vara flexibel, kreativ och analytisk. Sen är det viktigt att vara ansvarstagande och strukturerad eftersom min tjänst innebär väldigt mycket eget ansvar.

Vilka är dina bästa tips till studenter och nyutexaminerade som vill jobba inom staten?

Sök tjänster och praktik inom olika myndigheter som är relevant område för dig och din utbildning. Det finns otroligt många spännande myndigheter!

Varför är du medlem i ST? 

Jag tycker det är viktigt att vara med i facket eftersom de har bra koll på ens rättigheter och jobbar för att medlemmarna ska ha en bra arbetsplats. Jag tycker att ST är ett bra val då det känns som att dom företräder medlemmarna på ett bra sätt. Känslan är att ST verkligen bryr sig om sina medlemmar.

ArbetsförmedlingenLäs mer om Arbetsförmedlingen och vad de gör här